Kategoria: Bez kategorii – rx.edu.pl

REKLAMA

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikował wykaz produktów leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie […]

W poniższym odnośniku, znajduje się Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w czerwcu 2020 roku.  […]

Ze względu na ogłoszenie na obszarze Polski stanu epidemii wskutek zakażeń wirusem SARS-CoV-2 Minister Zdrowia wprowadził uproszczony tryb procedury […]

Tekst powstał na podstawie najnowszej wersji poradnika dotyczącego e-recepty z 7 lutego, w którym zebrano pytania  i odpowiedzi dla […]

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne – zmiany: W roku 2019:   … i w roku 2020:     Zlecenia […]

Narodowy Fundusz Zdrowia postanowił poinformować, że w związku ze zmianami informatycznymi, które polegają na wprowadzeniu nowych funkcji oraz udogodnień […]

W związku z niepokojącymi interpretacjami dotyczącymi zaokrąglania ilości wydawanego leku po 30 dniach od daty wystawienia podczas pierwszej realizacji […]

W odnośniku znajduje się Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w listopadzie 2019 r.  Zawiera […]

W dniu 28 października 2019 r. CSIOZ opublikował poradnik, w którym wyjaśniono zasady wystawiania i realizacji e-recept bez dostępu […]

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych poinformował o swojej decyzji: Nr UR/ZD/1600/19 z dnia 9 […]