Kategoria: Bezpieczeństwo terapii

REKLAMA

Podmiot odpowiedzialny, firma Amgen, w porozumieniu z Europejską Agencją Leków i URPL zwraca się do fachowych pracowników służby zdrowia […]

Po rozważeniu wszystkich dowodów PRAC stwierdził, że lek nie może być stosowany u kobiet z problemami z wątrobą oraz […]

Pacjenci mogą być narażeni na ryzyko od rozpoczęcia leczenia i przez kilka miesięcy po zakończeniu leczenia, i nie można […]

Na podstawie wspomnianej decyzji GIFu na terenie całego kraju zarządza się wycofanie produktu Amotaks 500mg/5ml granulat do sporządzania zawiesiny […]

Podczas gdy EMA ocenia nowe dowody, wydała następującą poradę ostrożnościową: Leku Dolutegravir HIV nie należy przepisywać kobietom pragnącym zajść […]

Aimovig jest nowym podejściem terapeutycznym, pierwszym i jedynym zatwierdzonym przez FDA leczeniem opracowanym specjalnie w celu zapobiegania migrenom, poprzez […]

Podmiot odpowiedzialny, firma Amgen, w porozumieniu z europejską Agencją Leków oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów […]