Kategoria: dyrektywa fałszywkowa – mgr.farm

REKLAMA

Jak przypomina serwis meninwestycje.pl, z początkiem lipca w życie wejdzie art. 127cb ustawy Prawo farmaceutyczne. Stanowi on karach pieniężnych […]

– Prowadząc analizy alertów otrzymywanych z systemu weryfikacji, Fundacja KOWAL z sukcesem wykorzystuje robotyzację i automatyzację procesów, co przekłada […]

Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że hospicjum nie jest zwolnione z obowiązku serializacji wynikającego z Dyrektywy Fałszywkowej. Tego typu […]

Dokładnie 9 lutego 2019 roku uruchomiony został Europejski System Weryfikacji Autentyczności Leków (EMVS). Jak pierwszy rok jego funkcjonowania oceniają […]

Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków informuje o możliwości otrzymania przez użytkowników końcowych PLMVS komunikatu o konieczności zmiany hasła dostępowego. […]

Od ponad 10 miesięcy w całej Europie funkcjonuje system weryfikacji autentyczności leków, który powstał jako efekt tzw. Dyrektywy Fałszywkowej. […]

W miniony czwartek Prezydent podpisał nowelizację Prawa farmaceutycznego, która określa nowe zadania oraz kompetencje Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz wojewódzkich […]

Naczelna Izba Aptekarska domagała się całkowitego usunięcia kar dla aptek za nieprawidłowości w realizowaniu obowiązków wynikających z Dyrektywy Fałszywkowej. […]

Nie 100 000 zł, a 10 000 zł miałoby grozić aptece, za niestosowanie się do wymogów Dyrektywy Fałszywkowej. Poza […]

Podczas wczorajszego posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie kolejnej nowelizacji prawa farmaceutycznego. Przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej protestowali […]