Kategoria: GIF – mgr.farm

REKLAMA

Sprawę opisuje dzisiejsza Gazeta Prawna. Przypomnijmy, że 7 czerwca 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo […]

W maju Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotyczącej cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki […]

Zmiana właściciela apteki, na drodze przejęcia spółki posiadającej zezwolenie na jej prowadzenie, nie jest możliwa, jeśli zezwolenie to zostało […]

O tej sprawie pisaliśmy jako pierwsi już pod koniec lipca. Wtedy to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę […]

Na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ukazała się informacja Prezesa Urzędu z dnia 14 […]

GIF informuje na swojej stronie internetowej o możliwości elektronicznego przesyłania do PLMVO wyników postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez podmiot odpowiedzialny. […]

Wyemitowany w minioną sobotę reportaż dziennikarek „Superwizjera” to kontynuacja wcześniej podjętego przez nie temat funkcjonowania w Polsce „mafii lekowej”. […]

11 sierpnia Naczelny Sąd Administracyjny oddalił dwie skargi kasacyjne na wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w sprawach dotyczących […]

– Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zgłosił się prowadzący aptekę przedsiębiorca. Wniósł o podjęcie interwencji w postępowaniu […]

W 2019 r. laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach badań środków spożywczych dokonały analiz laboratoryjnych 4125 suplementów diety, w […]