Kategoria: hurtownia farmaceutyczna – mgr.farm

REKLAMA

Z informacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że pomiędzy hurtowniami farmaceutycznymi mogło dojść do zakazanego przez prawo ochrony […]

We wrześniu 2020 r. pracownicy UOKiK przeprowadzili kontrole i przeszukania w asyście Policji w siedzibach sześciu przedsiębiorców – w […]

Podczas posiedzenia podkomisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty 24 września br. przyjęto poprawkę zmieniającą art. 120 […]

W najbliższy czwartek podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia ustawy o zawodzie farmaceuty, będzie kontynuować swoje prace nad jej projektem. Do […]

31 marca 2020 r. do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej od właściciela apteki. Chodziło […]

– Spółka rozważa rozpoczęcie dystrybucji refundowanych wyrobów medycznych z magazynu nieobjętego zezwoleniem na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (“Magazyn”). Spółka planuje […]

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej zwany w skrócie Rejestrem Hurtowni Farmaceutycznych prowadzony jest przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny zgodnie […]

1 lipca 2020 r. w życie wchodzi bowiem szereg przepisów dotyczących funkcjonowania rynku farmaceutycznego, w kontekście systemu weryfikacji autentyczności […]

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał interpretację dotyczącą poprawności modelu funkcjonowania farmaceutycznych hurtowni producenckich po 1 lipca 2020 r. Tego dnia […]

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi został uruchomiony 1 kwietnia 2019 roku. Odpowiedzialne za jego stworzenie i uruchomienie CIOSZ […]