Kategoria: komunikaty

REKLAMA

Podmiot odpowiedzialny, firma Amgen, w porozumieniu z Europejską Agencją Leków i URPL zwraca się do fachowych pracowników służby zdrowia […]

Po rozważeniu wszystkich dowodów PRAC stwierdził, że lek nie może być stosowany u kobiet z problemami z wątrobą oraz […]

Pacjenci mogą być narażeni na ryzyko od rozpoczęcia leczenia i przez kilka miesięcy po zakończeniu leczenia, i nie można […]

Na podstawie wspomnianej decyzji GIFu na terenie całego kraju zarządza się wycofanie produktu Amotaks 500mg/5ml granulat do sporządzania zawiesiny […]

Podczas gdy EMA ocenia nowe dowody, wydała następującą poradę ostrożnościową: Leku Dolutegravir HIV nie należy przepisywać kobietom pragnącym zajść […]

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie obowiązku pisemnego powiadomienia oddziału wojewódzkiego NFZ o miejscu przechowywania recept i wydanych na ich […]

W odpowiedzi dla Naczelnej Izby Aptekarskiej NFZ podtrzymał informację zawartą w Komunikacie nr 2 Ministerstwa Zdrowia mówiącą o postępowaniu […]