Kategoria: Pytania i odpowiedzi

REKLAMA

Jeżeli lek podlega serializacji, to wykorzystuje się kod 2D. Artykuł Jaką przyjąć kolejność sczytywania kodów w przypadku obecności na serializowanym opakowaniu eanu i kodu 2D? Pomijać ean […]

Może być kilka leków na jednym odpisie, który zawiera ilości wynikające z różnicy pomiędzy ilością wypisaną i wydaną. Artykuł […]

Tytuł zawodowy czy dane dotyczące osoby uprawnionej lub świadczeniodawcy, jeżeli dotyczą recepty papierowej, można nanosić w DRR lub na […]

Zawsze, kiedy dokonuje się korekty składu ze względu na niezgodności, przekroczoną dawkę czy modyfikację składnika obojętnego chemicznie. Artykuł Kiedy […]

Obecnie apteczny system komputerowy sam modyfikuje wprowadzone uprawnienia przy leku robionym i je pomija. Z pewnością IW oraz ZK, […]

Jaki obecnie jest wzór zapotrzebowania na leki np z gabinetu? Kiedy należy wydać lek na zapotrzebowanie? Czy ewidencja zapotrzebowań, […]

Art. 72b ustawy Prawo farmaceutyczne dotyczący ZSMOPL nie różnicuje leków ze względu na kategorię dostępności, więc raportowanie obejmuje również […]

Czy zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jest dokumentem upoważniającym do bezpłatnego zakupu leków?   […]

Mam na recepcie czopki z hydrokoryzonem, gdzie dawka na czopek to 0,1 g. Jak mam sprawdzić, czy dawka ta […]

Czy można wykonać i zestawić ten lek pomijając Tumenol bez poprawy recepty u lekarza. Zamiast tunenolu zwiększamy wtedy podłoże? […]