Kategoria: pytania – rx.edu.pl

REKLAMA

Adnotacje na receptach budzą szereg wątpliwości. Niektóre z nich są wymagane przepisami, a inne już nie, choć z przyzwyczajenia […]

W tym odnośniku znajduje się lista leków, dla których Prezes Urzędu Rejestracji wydał w lutym 2019 r. decyzję o […]

Na swojej stronie internetowej CSIOZ opublikowało filmy oraz dokumenty instruktażowe dotyczące podłączenia aptek do ZSMOPL. Proces obejmuje założenie konta […]

W odnośniku znajduje się Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w lutym 2019 r. Artykuł […]

12 marca 2019 roku Minister Zdrowia wydał obwieszczenie w sprawie produktów leczniczych, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych […]

W załączonej prezentacji Fundacja KOWAL przedstawiła typowe problemy związane z konfiguracją skanerów, które mogą powodować niepotrzebne alerty.   [Źródło:KOWAL] […]

CSIOZ opublikował zaktualizowaną wersji najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dla farmaceutów. W związku z tym poniżej prezentujemy te zagadnienia, […]