Kategoria: quiz – rx.edu.pl

REKLAMA

Sprawdź się! Zaznacz prawidłową odpowiedź na poniższe pytanie.   Artykuł quiz – data realizacji „od dnia” po 7.09.19 r. […]

Sprawdź się! Zaznacz prawidłową odpowiedź na poniższe pytanie.   Artykuł quiz – długość kuracji na e-recepcie pochodzi z serwisu […]

Sprawdź się! Dopasuj poniższy przepis do aktu, z którego on pochodzi:   Artykuł Zidentyfikuj przepis [117] recepta dla siebie […]

Sprawdź się! Zaznacz prawidłową odpowiedź na poniższe pytanie. Artykuł quiz – uprawnieni do wystawienia zlecenia na zaopatrzenie pochodzi z […]

Sprawdź się! Zaznacz prawidłową odpowiedź na poniższe pytanie. Artykuł quiz – prowadzenie ewidencji zapotrzebowań pochodzi z serwisu rx.edu.pl […]

Sprawdź się. Zaznacz prawidłową odpowiedź na poniższe pytanie. Artykuł quiz – dane sprawozdawane z pełnopłatnej recepty pochodzi z serwisu […]

Sprawdź się. Zaznacz prawidłową odpowiedź na poniższe pytanie. Artykuł quiz – wykonanie kopii karty EKUZ na potrzeby refundacji pochodzi […]

Sprawdź się! Dopasuj przepis do aktu, z którego on pochodzi.   Artykuł Zidentyfikuj przepis [113] kopia karty EKUZ pochodzi […]

Sprawdź się! Zaznacz prawidłową odpowiedź na poniższe pytanie. Artykuł quiz – uzupełnienie danych z recepty pochodzi z serwisu rx.edu.pl […]

Sprawdź się. Zaznacz prawidłową odpowiedź na poniższe pytanie. Artykuł quiz – próg bagatelności po kontroli NFZ pochodzi z serwisu […]