Kategoria: Wytyczne – aptekaszpitalna.pl

REKLAMA

Podmioty odpowiedzialne w porozumieniu z Europejską Agencją Leków i Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych wystosował komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia w związku ze zwiększonym ryzykiem zakrzepów u chorych z zespołem antyfosfolipidowym w czasie terapii doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (APS).

Nowe zalecenia dotyczą m.in. rozwoju badań klinicznych leków stosowanych w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Dokument opublikowała Europejska Agencja Leków (EMA).

Narodowy Instytut Leków zachęca do zapoznania się z najnowszym wydawnictwem sfinansowanym ze środków Ministra Zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020". Materiał przygotowany przez Narodowy Instytut Leków, zawiera protokół postępowania w bakteriemii o etiologii Staphylococcus aureus, umożliwiający efektywne monitorowanie podjętych działań diagnostycznych wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi prawidłowej farmakoterapii pacjenta w przebiegu zakażenia patogenem.

Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC) podczas posiedzenia w dniach 9-12 lipca 2018 r. zalecił ograniczenie stosowania leku Xofigo w leczeniu raka prostaty.