REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 4 lipca 2018

Kiedy farmaceuta może zrealizować receptę wypisaną cyrylicą?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Jak wynika z treści rozporządzenia w sprawie recept z 13 kwietnia 2018, wszystkie dane znajdujące się na recepcie powinny być czytelne dla osoby ją realizującej, jak i kontrolującej. Co zatem w przypadku recept transgranicznych wypisanych cyrylicą?

Najważniejsze dane, które powinny być zapisane na recepcie alfabetem łacińskim to informacje dotyczące leku oraz data wystawienia recepty. Pozostałe dane mogą być zapisane cyrylicą. (fot. Shutterstock)

Podstawę prawną do realizacji recept zza wschodniej granicy (transgranicznych) wypisanych cyrylicą stanowi obecnie § 15.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept z 13 kwietnia 2018r. Mówi on, że:

REKLAMA

„§ 15.1. Recepta transgraniczna, zawierająca dane, o których mowa w art. 96a ust. 1a pkt 1–5 i 7–14 ustawy – Prawo farmaceutyczne, a także adres udzielenia świadczenia i oznaczenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest realizowana za pełną odpłatnością.

REKLAMA

2. Recepta wystawiona w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska niebędąca receptą, o której mowa w ust. 1, jest realizowana za pełną odpłatnością, jeżeli zawiera następujące dane:

1) imię lub imiona i nazwisko pacjenta;
2) adres pacjenta;
3) nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) albo nazwę handlową;
4) postać;
5) moc;
6) ilość;
7) datę wystawienia recepty;
8) dane osoby wystawiającej receptę w formie nadruku lub pieczęci i podpis osoby wystawiającej receptę.

3. Recepta transgraniczna, która nie została zrealizowana w innym niż Rzeczpospolita Polski państwie członkowskim Unii Europejskiej, może zostać zrealizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pełną odpłatnością.

4. Jeżeli recepta, o której mowa w ust. 1, zawiera dane określone w art. 96a ust. 8 ustawy – Prawo farmaceutyczne, może zostać zrealizowana z uwzględnieniem odpłatności, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, bez weryfikacji danych właściwych wyłącznie dla recepty transgranicznej. ”

– Jak wynika z pkt. 2 cytowanego rozporządzenia wszystkie te dane powinny być też czytelne dla osoby realizującej receptę jak i kontrolującej – informuje mgr farm. Marek Matysik, wiceprezes Opolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. – Najważniejszymi danymi, które powinny być wypisane alfabetem łacińskim to podpunkty 3 – 8 czyli informacje dotyczące leku oraz data wystawienia recepty. Pozostałe dane mogą być zapisane cyrylicą a my możemy uzyskać polską wersję od osoby okazującej receptę do realizacji (czyli tak jak w przypadku nieczytelnych danych na recepcie krajowej).

Ze względu na brak miejsca na rewersie oryginalnej recepty farmaceuta powinien zapisać dane z podpunktów 1, 2 i 8 na osobnej kartce i dołączyć ją do recepty w celach kontrolnych.

Źródło: Opolska Okręgowa Izba Aptekarska

Tagi:
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych