Kiedy skończy się bezsensowna utylizacja leków? | farmacja.pl

Kiedy skończy się bezsensowna utylizacja leków?

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-03-09 08:00:00 /

Ministerstwo Zdrowia zapowiada zmiany w Prawie farmaceutycznej, które umożliwią zamykanym aptekom odsprzedawanie leków po utracie zezwolenia na prowadzenie działalności. Obecnie leki z zamkniętej apteki podlegają utylizacji. Nowe przepisy nie będą jednak dotyczyły wszystkich.

Obowiązujące przepisy przewidują karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat dla osób, które bez zgody WIF lub wbrew jej warunkom zbywają produkty lecznicze znajdujące się w aptece po wygaśnięcia zezwolenia. W praktyce oznacza to, że bankrutująca apteka nie tylko nie może zmniejszyć strat odsprzedając leki jakie jej pozostały, ale musi pokryć też koszt ich utylizacji.

Środowisko farmaceutów już od dawna postulowało o zmiany w tej kwestii. W połowie ubiegłego roku Naczelna Izba Aptekarska złożyła do Sejmowej Komisji ds. Petycji projekt zmian wspomnianych przepisów. 22 lutego komisja odrzuciła jednak wniosek, po zapewnieniach Ewy Warmińskiej, wicedyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ, że resort zdrowia zamierza zająć się to kwestię w dużej nowelizacji Prawa farmaceutycznego.

- Widzimy ten problem, znamy to zagadnienie i znajdzie to odzwierciedlenie w naszych przepisach - mówiła Warmińska podczas posiedzenia Komisji ds. Petycji.
Przedstawicielka Ministerstwa Zdrowia przypomniała też, że podobne zapisy znajdują się też w procedowanym właśnie poselskim projekcie nowelizacji Prawa farmaceutycznego (druk 1126) zwanym „Apteka dla aptekarza". Mówi on, że "W decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia wojewódzki inspektor farmaceutyczny może wydać zgodę na zbycie do hurtowni farmaceutycznej, apteki lub punktu aptecznego produktów leczniczych znajdujących się w aptece w dniu wygaśnięcia zezwolenia. Decyzja zawiera wykaz produktów leczniczych, obejmujący w odniesieniu do każdego produktu nazwę, dawkę, wielkość opakowania, liczbę opakowań, postać farmaceutyczną, EAN lub inny kod identyfikujący podobny kodowi EAN, numer serii oraz datę ważności".

- Ten poselski projekt popierało Ministerstwo Zdrowia również w zakresie tego przepisu - przypomniała Warmińska. - W tej chwili nie wiemy jeszcze jakie będą losy tego projektu poselskiego, ale ze strony resortu była jego akceptacja. Zdajemy sobie sprawę, że mamy do czynienia z produktami leczniczymi, które są w pełni wartościowe i absolutnie nie jest zasadna utylizacja tych produktów. Dlatego też, jeżeli to wszystko odbywałoby się pod kontrolą wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego – jak jest to w propozycji, w momencie wygaśnięcia pozwolenia od razu wydaje on zgodę i mamy pełną informację jakie produkty byłyby sprzedane do hurtowni lub apteki. Zatem z naszej strony jest pełna zgoda.

Ewa Warmińska zaznaczyła też, że w resorcie trwają poważne prace nad dużą nowelizacja prawa farmaceutycznego w związku z czym Ministerstwo czeka na to, co stanie się z projektem poselskim. Jeżeli wejdzie on w życie, to w dużej nowelizacji Pf nie będzie konieczności odnoszenia się do tej kwestii. W przeciwnym wypadku taki znajdzie się w rządowym projekcie nowelizacji dużego prawa farmaceutycznego.

Komisja ds. Petycji odrzuciła wniosek Naczelnej Izby Aptekarskiej. Dzisiaj z kolei odbędzie się w Sejmie głosowanie nad poselskim projektem nowelizacji Prawa farmaceutycznego, który również rozwiązuje tę kwestię. Jeśli posłowie – zgodnie z rekomendacją Nadzwyczajnej Komisji ds. Deregulacji – odrzucą i ten projekt, na rozwiązanie problemu trzeba będzie poczekać do dużej nowelizacji Prawa farmaceutycznego, przygotowywanej przez Ministerstwo Zdrowia. A ta, według zapewnień resortu, nie wejdzie w życie wcześniej niż pod koniec roku.

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj