REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 3 stycznia 2019

Kierownicy aptek na ławie oskarżonych

Artykuł pochodzi z serwisu

Lekarz psychiatra, przedstawicielka firmy farmaceutycznej oraz kierownicy dwóch aptek – Gabriel C. z Płońska oraz Dorota S. z Warszawy – uczynili sobie z popełnienia przestępstw stałe źródło dochodu. Podejrzanym zarzucono popełnienie ponad dwóch tysięcy przestępstw kwalifikując je jako oszustwa na szkodę NFZ. Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce skierowała w tej sprawie akt oskarżenia…

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce skierowała do Sądu Rejonowego w Ostrołęce akt oskarżenia w sprawie szeregu przestępstw, których dopuszczono się w latach 2012–2017. Związane były one z realizacją recept refundowanych, wystawianych przez lekarza psychiatrię Annę Marię L. Akt oskarżenia jest wynikiem kilkuletniego śledztwa prowadzonego przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

W toku śledztwa ustalono, że psychiatra prowadziła praktykę lekarza specjalisty chorób psychicznych w poradniach w Ostrołęce oraz w Pułtusku. Jako lekarz psychiatra była też uprawniona do diagnozowania pacjentów, dokonywania wpisów w kartach zdrowia i choroby pacjentów. W ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniona była również do wystawiania recept refundowanych przez NFZ.

REKLAMA

Na czym polegały przestępstwa?

W ramach prowadzonej praktyki lekarskiej Anna L. wystawiała recepty poświadczające nieprawdę. Wykorzystywała dane pacjentów bez ich wiedzy, przepisując na nich recepty z lekami refundowanymi. Następnie przekazywała je do realizacji przez przedstawiciela firmy farmaceutycznej Jagodę K. w ustalonych aptekach na terenie województwa mazowieckiego.

REKLAMA

Kierownicy aptek, tj. Gabriel C. (Płońsk) oraz Dorota S. (Warszawa) wiedzieli, że recepty są nieprawidłowy. Mimo to, przyjmowali je i realizowali w swoich aptekach – osobiście bądź zlecali realizację podległym pracownikom.

– Aptekarze poświadczali nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne w dokumentacji apteki, tj. fikcyjnej sprzedaży leku na podstawie dostarczonych recept. Do Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia dwa razy w miesiącu przykazywali zestawienia refundacyjne recept. Zawierały one dane dotyczące typu recepty, liczby pozycji leku, wartości wg ceny detalicznej, opłaty wniesionej przez pacjenta i kwoty należnej refundacji – czytamy w komunikacje Prokuratury.

Na receptach przepisywane były refundowane leki stosowane w leczeniu schizofrenii i cyklofrenii, takie jak olanzapina i kwetiapina.

Podział zadań i podział korzyści

Psychiatra, przedstawicielka firmy farmaceutycznej oraz kierownicy aptek, w ramach swoistego podziału ról uczynili sobie z popełnienia przestępstw stałe źródło dochodu. Swoim działaniem doprowadzili NFZ do strat z tytułu wypłacenia nienależnej refundacji. Zyskały na tym bezpośrednio apteki i firma farmaceutyczna. Proceder zwiększał dochód aptek oraz doprowadził do uzyskania nienależnych zysków przez jedną ze spółek farmaceutycznych.

Przedstawiciele medyczni natomiast otrzymywali z tego tytułu premie i wypłaty za realizację planów sprzedażowych. Psychiatra z kolei z udziałów w procederze otrzymywała wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w programach edukacyjnych, konferencjach i wyjazdach zagranicznych sponsorowanych przez firmy farmaceutyczne. Łączna kwota wyłudzonej refundacji wyniosła prawie 700.000zł.

Dokonane przez Prokuraturę Okręgową w Ostrołęce zabezpieczenia majątkowe na mieniu Anny Marii L., Jagody K., Gabriela C. i Doroty S. w kwocie ponad 700.000zł pozwolą na pokrycie wyłudzeń w całości.

Podejrzanym zarzucono popełnienie ponad dwóch tysięcy przestępstw. Zakwalifikowano je jako oszustwa na szkodę NFZ, poświadczenie nieprawdy w dokumentacji medycznej oraz posłużenie się nierzetelną dokumentacją. Podejrzanym grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności oraz kary finansowe.

Kolejna taka sprawa…

Przypomnijmy, że niedawno podobną sprawą zajmowała się Prokuratura Rejonowa w Pabianicach. Zatrzymany w jednym z pabianickich szpitali psychiatra wykorzystywał dane swoich pacjentów do wystawiania fałszywych recept na leki psychotropowe. Pacjenci nie mieli o tym pojęcia, a leki nigdy nie miały do nich trafić. Następnie recepty realizowano w aptekach jednej z sieci. Lekarz wykorzystał do tego procederu dane 38 pacjentów. Szacuje się, że przez wyłudzenie refundacji leków NFZ straciło w latach 2013-2017 blisko 8 mln złotych (czytaj więcej: Sieć aptek pomogła lekarzowi wyłudzić 8 mln refundacji z NFZ?)

Oprócz lekarza zatrzymana została także przedstawicielka jednej z firm farmaceutycznych. Kobieta usłyszała zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu bez zezwolenia produktów leczniczych oraz udziału w wyłudzeniu refundacji na szkodę NFZ.

– Realizacja recept odbywała się w sieci aptek, w różnych miejscach. Leki były objęte refundacją, w rezultacie czego podejrzany doprowadził NFZ do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Możliwe, że zarzuty w tej sprawie usłyszą również inne osoby – informowała prokurator Monika Piłat, szefowa Prokuratury Rejonowej w Pabianicach (czytaj więcej: Psychiatra usłyszał zarzuty za sprzedaż leków w gabinecie. Miał też wyłudzić 7 mln zł z NFZ…).

Źródło: ŁW/Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ