REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 7 sierpnia 2019

Kierownik na urlopie nie odpowiada za to co się dzieje w aptece

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Naczelny Sąd Aptekarski uznał, że nie można ukarać dyscyplinarnie kierowniczki apteki za brak farmaceuty w aptece w trakcie jej urlopu. „Aby uznać kierownika apteki za winnego nieobecności farmaceuty w aptece konieczne jest wskazanie okoliczności które wskazywałyby na winę umyślną lub winę nieumyślną” – stwierdził Sąd.

Naczelny Sąd Aptekarski rozpatrywał w ubiegłym roku sprawę farmaceutki pełniącej funkcję kierowniczki apteki. W trakcie jej urlopu, w aptece przeprowadził kontrolę Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny. Stwierdzono, że w momencie kontroli w placówce nie było ani kierownika, ani żadnego z dwóch pozostałych, zatrudnionych w aptece farmaceutów. Po zakończeniu swojego postępowania, WIF skierował wniosek do rzecznika odpowiedzialności zawodowej o ukaranie kierowniczki. Sprawa ostatecznie trafiła przed Naczelny Sąd Aptekarski (czytaj również: Surowa kara dla kierownika za brak farmaceuty w aptece?).

W trakcie postępowania ustalono, że w trakcie kontroli w aptece, jej kierowniczka przebywała na urlopie wypoczynkowym. Na ten czas wyznaczyła inną osobę, wykonującą czynności przypisane kierownikowi apteki. W dniu kontroli WIF miało dość do awarii samochodu, który uniemożliwił farmaceutce dotarcie na czas do apteki.

REKLAMA

– Aby uznać kierownika apteki za winnego nieobecności farmaceuty w aptece konieczne jest wskazanie okoliczności które wskazywałyby na winę umyślną lub winę nieumyślną kierownika apteki. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa i Kodeksu Etyki Aptekarza RP oparta jest na zasadzie winy, co oznacza, że sprawca czynu ponosi odpowiedzialność tylko na tyle, na ile można mu postawić zarzut. Jeżeli sprawcy nie można postawić zarzutu nie jest możliwe pociągnięcie go do odpowiedzialności – wskazuje w swoim uzasadnieniu NSA (czytaj również: NIA: Kierownicy aptek nie odpowiadają za zapewnienie fachowej obsady).

REKLAMA

Czy kierowniczce można przypisać winę?

Sąd stwierdził, że nie ulega wątpliwości, iż czynem nagannym, sprzecznym z obowiązującymi przepisami jest nieobecność farmaceuty w aptece. Jak stanowi bowiem art. 92 ustawy Prawo farmaceutyczne „W godzinach czynności apteki powinien być w niej obecny farmaceuta, o którym mowa w art. 88 ust. 1.”. Pytanie na które musiał odpowiedzieć Sąd, brzmiało jednak czy obwinionej można przypisać winę, za stan jaki zaistniał w aptece?

Naczelny Sąd Aptekarski stwierdził, że w chwili popełnienia zarzucanego przewinienia nie miała możliwości dochowania  nakazu wynikającego z przepisów. Przebywała bowiem na urlopie wypoczynkowym. Wyznaczyła osobę wykonującą czynności przynależne kierownikowi, która z uwagi na awarię samochodu nie przybyła w określonym czasie do apteki (czytaj więcej: Rośnie liczba postępowań OROZ w związku z brakiem farmaceuty w aptece).

– Nie miała więc żadnego wpływu na nieobecność lub obecność farmaceuty w tym dniu w aptece. Gdyby nie awaria samochodu, co oczywiście było zdarzeniem losowym, w aptece w dniu kontroli przeprowadzonej przez inspektorów inspekcji farmaceutycznej obecny byłby farmaceuta i to farmaceuta wskazany przez obwinioną jako osoba pełniąca obowiązki kierownika w zastępstwie przebywającej w tym czasie na urlopie wypoczynkowym – argumentuje NSA (czytaj również: Odpowiedzialność zawodowa farmaceuty).

W rezultacie Naczelny Sąd Aptekarski uznał kierowniczkę apteki z niewinną stawianych jej zarzutów (czytaj więcej: Farmaceuci przed sądem aptekarskim. Prawdziwe historie…).

Oprac.: ŁW
©MGR.FARM

AOR 8_18

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych