REKLAMA
Autor: Redakcja Aptekarz pl Opublikowano: 28 października 2020

Kim jest monitor badań klinicznych i czy może nim być farmaceuta?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Praca jako monitor badań klinicznych stanowi atrakcyjną opcję dla absolwentów uczelni medycznych. Jakie więc wykształcenie powinien posiadać kandydat na to stanowisko? Czy to stanowisko może objąć również farmaceuta?

(fot. shutterstock)

REKLAMA
REKLAMA

Definicja badań klinicznych

W ustawie Prawo farmaceutyczne z 2008 roku możemy przeczytać, że badaniem klinicznym nazywamy każde badanie, prowadzone z udziałem ludzi w celu poznania klinicznych i farmakologicznych skutków działania jednego lub kilku badanych produktów leczniczych [1]. Według źródeł, początki badań klinicznych w Polsce w sektorze farmaceutycznym sięgają już 1984 roku [2]. Obecnie notuje się, że rokrocznie w Polsce rejestruje się około 500 nowych badań klinicznych, do których włączanych jest ponad 30 tys. pacjentów. Najwięcej badań klinicznych dotyczy najczęściej dziedziny onkologii, kardiologii i diabetologii [3]. Badania kliniczne mają kluczowe znaczenie dla dopuszczenia produktów leczniczych do ogólnego obrotu na rynku farmaceutycznym [2].

Bezcenne doświadczenie

Nieocenioną wartość w sektorze badań klinicznych stanowi doświadczenie. Dlatego też droga do objęcia stanowiska monitora badań klinicznych najczęściej zaczyna się od stażu realizowanego na stanowisku Clinical Research Treinee, na którym pracownik nabywa doświadczenia przy współpracy z innymi pracownikami działu Clinical Managment podczas realizacji protokołu badania, właściwej komunikacji z ośrodkiem czy odpowiednim zarządzaniem dokumentacji w trakcie badania. Praca o szczebel wyżej oznacza awans na stanowisko Clinical Trial Assistant. Osoba na tym stanowisku pracuje przy obsłudze i dystrybucji materiałów wykorzystywanych do badań klinicznych oraz przy kontroli i zarządzaniu Kartami Obserwacji Klinicznej (CRF). Zdobyte doświadczenie na poprzednich stanowiskach pozwala na objęcie stanowiska monitora badań klinicznych, czyli Clinical Research Associate (CRA) [4].

Jakie obowiązki należą do monitora badań klinicznych?

Monitor badań klinicznych stanowi istny łącznik między sponsorem badania a ośrodkiem badawczym, który to badanie przeprowadza. Stanowi on pierwsze ogniwo weryfikujące wiarygodność danych uzyskiwanych przez zespoły badawcze. Osoba zatrudniona na tym stanowisku jest odpowiedzialna za przestrzeganie międzynarodowych procedur ICH-GCP, czyli standardu dotyczącego zasad prawidłowego prowadzenia badań klinicznych. Osoba ta odpowiedzialna jest za rejestrację badania w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych oraz w Komisji Bioetycznej. Odpowiada ona za przeprowadzenie wizyt kwalifikacyjnych, inicjujących, a później monitorujących w ośrodkach badawczych. Do jej zadań należy raportowanie o stanie i jakości badania klinicznego, a także raportowanie o każdym działaniu niepożądanym występującym u pacjentów objętych badaniem. Ważna jest również weryfikacja danych zawartych w protokołach z historią choroby pacjentów. CRA odpowiedzialny jest również za stworzenie procedur dotyczących transportu, przechowywania czy utylizacji danego leku w ośrodkach objętych badaniem [4].

Kto może zostać monitorem badań klinicznych?

Przeglądając oferty pracy umieszczane przez firmy farmaceutyczne, preferowanymi kandydatami na objęcie stanowiska monitora badań klinicznych są osoby, które uzyskały wykształcenie wyższe z przekroju nauk przyrodniczych, biologicznych czy medycznych. Warunkiem koniecznym jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego zarówno w mowie, jak i piśmie [5]. W związku z częstymi wyjazdami służbowymi, od kandydata wymaga się również posiadanie prawa jazdy [6].

Jakie działania warto podejmować, by zwiększyć swoje szanse w sektorze badaniach klinicznych?

Edukacja na kierunku medycznym, mimo że zwiększy szanse potencjalnego kandydata, to jednak nie wystarczy do objęcia stanowiska monitora badań klinicznych. Osoba zainteresowana karierą w badaniach klinicznych jak najwcześniej powinna dążyć do poprawy swoich znajomości językowych, szczególnie w języku angielskim. Nie należy zapominać, że w Polsce istnieje możliwość odbycia studiów podyplomowych w zakresie badań klinicznych. Dodatkowym atutem dla potencjonalnego pracodawcy są wszelkie aktywności kandydata związane z obszarem badań klinicznych realizowane już w okresie studiów. Warto też pamiętać o udoskonalaniu swoich umiejętnościach miękkich, które znacznie ułatwiają efektywne współdziałanie nie tylko w sektorze badań klinicznych, ale i również w każdym innym sektorze zawodowym, gdzie ceniona jest umiejętność komunikacji i współpracy z innymi [6].

Autor: Patrycja Ciabach

Bibliografia:

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r, art. 2 pkt 2 (Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271 z późn. zm.).
  2. Zięcik Piotr, Krystyna Bartkowiak. Umowy w badaniach klinicznych s.3, Wydawnictwo CH Beck, 2009.
  3. https://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/pwb/badania-kliniczne-w-pol/statystyki/132,Statystyki.html
  4. https://karierawfarmacji.pl/stanowiskabadaniaklin-2/
  5. https://www.biostat.com.pl/monitor-badan-klinicznych.php
  6. http://ptsf.pl/archiwum/przyszlosc-farmaceuty-badania-kliniczne-lupa
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych