Komisja Zdrowia pozytywnie opiniuje zmiany na rynku aptek | farmacja.pl

Komisja Zdrowia pozytywnie opiniuje zmiany na rynku aptek

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-01-18 08:49:07 /

We wtorek komisja zdrowia pozytywnie zaopiniowała dla komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji poselski projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego, tzw. "Apteka dla aptekarza". Przewiduje on, że prowadzenie nowych aptek będzie zastrzeżone dla farmaceutów lub spółek, w których wspólnikami odpowiedzialnymi za prowadzenie spraw spółek będą farmaceuci.

Przyjęcie projektu rekomendował resort zdrowia; zaproponowane regulacje popiera też samorząd aptekarski. Przeciw jest m.in. większość dużych sieci aptekarskich, posłowie opozycji. Za projektem było 13 posłów, przeciw – ośmiu.

Wiceminister Łanda wskazał, że jest on "kompatybilny" z przygotowywaną przez resort tzw. dużą nowelizacją Prawa Farmaceutycznego. Jej celem będzie m.in. wzmocnienie kompetencji inspekcji farmaceutycznej, co ma pozwolić na skuteczniejszą walkę z nielegalnym wywozem leków.

- W trakcie konsultacji i procedowania może dochodzić niekorzystnych i często nieprzewidywalnych zmian na rynku aptek. Projekt poselski wychodzi naprzeciw oczekiwaniom resortu zdrowia, powodując zamrożenie status quo - mówił Łanda. Wskazywał, że dzięki zaproponowanym rozwiązaniom nowe apteki nie będą mogły być spółkami kapitałowymi, a część z takich spółek jest zakładana właśnie po to, aby nielegalnie wywozić leki. Zgodnie z projektem farmaceuta lub spółka, w której farmaceuci decydują o sprawach spółki, może prowadzić lub kontrolować maksymalnie cztery apteki. Zdaniem autorów nowelizacji pozwoli to farmaceucie efektywnie nadzorować udzielanie usług we wszystkich aptekach.

Przewodniczący komisji zdrowia Bartosz Arłukowicz odczytał fragment opinii wicepremiera, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego o projekcie. Wskazano w niej m.in., że przygotowywana nowelizacja nie jest kompleksowa i może skutkować wzrostem ceny leków dostępnych bez recepty.
Łanda powiedział, że wszystkie wątpliwości zawarte w piśmie wicepremiera Morawieckiego zostały przedyskutowane przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, który zarekomendował przyjęcie projektu, z wyjątkiem jednego z zapisów. Dotąd nie ma natomiast stanowiska rządu do projektu.

Reprezentująca Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET Zofia Ulz przekonywała, że gwarantem właściwej opieki nad pacjentem jest wykwalifikowany personel apteki, a nie jej właściciel. Zdaniem Ulz do nowelizacji należy wprowadzić zapis gwarantujący niezależność podejmowania merytorycznych decyzji przez kierownika apteki, bez względu na to, czy właściciel placówki jest farmaceutą, czy nie. Powołując się na swoje doświadczenie jako Głównego Inspektora Farmaceutycznego w latach 2006-2015, Ulz podkreślała, że nie jest prawdą, że to sieci aptek nielegalnie wywożą leki za granicę.

– Farmaceuta to pewnego rodzaju gwarancja, większego rodzaju pewność, że opieka farmaceutyczna będzie wykonywana w sposób właściwy. Przypomnę, że dzisiaj, jeśli kierownikiem jest farmaceuta, to jest on pod naciskiem i wpływem właściciela, który mówi mu: ten lek sprzedajemy w takiej ilości, a ten w innej. Wykonujemy wynik sprzedażowy, dlatego że to wszystko musi się opłacać, bez względu na to, że farmaceuta myśli, iż jest lepszy lek będący polskim zamiennikiem. On nie może tego doradzić, bo ma narzucone przez właściciela właśnie to, żeby sprzedawać konkretny lek. My chcemy go uwolnić, aby mógł podejmować samodzielne decyzje oraz by brał za nie odpowiedzialność – podkreśla Waldemar Buda.

Arłukowicz podkreślał, że to komisja zdrowia powinna pracować nad projektem, a nie sejmowa komisja nadzwyczajna ds. deregulacji. - To stawia bardzo wielki znak zapytania nad intencjami tych, którzy takie decyzje podejmowali, a precyzyjnie rzecz ujmując - pana marszałka (Marka) Kuchcińskiego - powiedział. Zaproponował, by komisja zwróciła się do marszałka z prośbą o skierowanie poselskiego projektu do prac w komisji zdrowia. Członkowie komisji nie poparli jednak tego wniosku.

Więcej na ten temat pod tym adresem

Źródło: Radio Maryja / biznes.interia.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj