Kompetencje techników farmaceutycznych nie odbiegają zbytnio od kompetencji farmaceutów | farmacja.pl

Kompetencje techników farmaceutycznych nie odbiegają zbytnio od kompetencji farmaceutów

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-10-27 07:50:00 /

Poseł Jacek Protasiewicz wystosował interpelację do Ministra Zdrowia dotyczącą wygaszenia kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego. Jego zdaniem kompetencje techników farmaceutycznych nie odbiegają zbytnio od kompetencji farmaceutów. Poseł apeluje o pozostawienie możliwości kształcenia w tym zawodzie...

- Technik farmaceutyczny to jeden z zawodów medycznych uwzględnionych w Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego - czytamy w interpelacji posła z Koła Poselskiego Unii Europejskich Demokratów do Ministra Zdrowia. - Bez wątpienia należy on do grupy pracowników pożądanych w branży medycznej. przygotowanie do wykonywania tego zawodu odbywało się dotychczas w ramach szkół policealnych posiadających ściśle określone podstawy programowe, w których kluczową rolę odgrywa nabywanie umiejętności praktycznych.

Jacek Protasiewicz przekonuje, że absolwenci tego kierunku są w pełni przygotowani do wykonywania czynności zawodowych, tym samym uzupełniając pracę farmaceutów.

- Zajęcia praktyczne, które towarzyszą im od początku procesu kształcenia, pozwalają na wyszkolenie profesjonalnych pracowników średniego personelu medycznego, więc wydaje mi się, że kompetencje techników farmaceutycznych nie odbiegają zbytnio od kompetencji farmaceutów - twierdzi Protasiewicz dodając, że kształcenie na tym poziomie przygotowuje również do pracy z ludźmi chorymi oraz niepełnosprawnymi.

Jego zdaniem wieloletnie kształcenie techników farmaceutycznych w szkołach policealnych pozwoliło na zgromadzenie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Podmioty prowadzące tego rodzaju szkoły włożyły ogromny wysiłek oraz nakłady finansowe w zapewnienie profesjonalnego zaplecza dydaktycznego (pracownie, środki, sprzęt, literatura).
- Technik farmaceutyczny może zostać zatrudniony do pracy w przemyśle farmaceutycznym, zielarskim, na stanowiskach przedstawicieli handlowych, a przede wszystkim w aptekach. Wykształcenie technika farmaceutycznego jest zgodne z wymaganiami usług farmaceutycznych w aptekach w Unii Europejskiej, a kwalifikacje techników uznawane są w większości krajów UE - czytamy w interpelacji Jacka Protasiewicza.

Jednocześnie poseł ubolewa nad faktem, że na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 roku – od roku szkolnego 2018/2019 zakończone zostanie kształcenie w zawodzie technika farmaceutycznego.

- Uważam jednak, że przytoczone powyżej argumenty przemawiają za pozostawieniem możliwości kształcenia w tym zawodzie. Podobną opinię wyrażają również przedstawiciele innych środowisk zawodowych związanych z farmacją i medycyną - pisze poseł, który do Sejmu startował z listy Platformy Obywatelskiej, jakby zapominając o fakcie, że decyzja o zakończeniu kształcenia techników została podjęta za rządów koalicji PO / PSL.

Jacek Protasiewicz w swojej interpelacji pyta Ministra Zdrowia czy resort prowadził konsultacje z Ministerstwem Edukacji Narodowej dotyczące zmiany rozporządzenia z 8 sierpnia 2014 r. w celu zachowania kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego. Poseł pyta też Konstantego Radziwiłła czy podejmie działania, mające na celu umożliwienie dalszego kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego w szkołach policealnych.

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj