REKLAMA

Kompleksowa Opieka Farmaceuty
w grypie i przeziębieniu

Dawki paracetamolu
w dostępnych preparatach
na objawy przeziębienia i grypy
- zestawienie tabelaryczne

Paracetamol to lek o wieloletniej tradycji stosowania – przeciwgorączkowe działanie jego związku macierzystego (aniliny) odkryto w latach 80. XIX wieku, a sam acetaminofen (N-acetylowa pochodna) stał się jej alternatywą o zredukowanej liczbie działań niepożądanych w latach 50. XX wieku. Od tamtej pory jest jednym z najczęściej stosowanych leków na całym świecie zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Stanowi też alternatywę dla grupy NLPZ, szczególnie jeśli istnieją przeciwwskazania do ich podawania [1].

Pomimo wieloletniego stosowania, mechanizm działania paracetamolu nadal nie jest dokładnie poznany. Zgodnie z obecną wiedzą jest to na pewno wybiórczy inhibitor COX-3 w ośrodkowym układzie nerwowym – wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Wpływa też na ośrodek termoregulacji poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych w skórze i zwiększenie wydzielania potu. Paracetamol pobudza rdzeniowe szlaki serotoninergiczne (tłumią one przewodzenie bólu), a według najnowszej wiedzy może wpływać takżena receptory kanabinoidowe [1]. Efekt działania paracetamolu rozwija się po około 15-30 minutach i utrzymuje od 4 do 6 godzin [2].

Ze względu na opisany mechanizm działania lek ten może być stosowany w przebiegu przeziębienia i grypy, w czasie których do najbardziej dokuczliwych dolegliwości zaliczamy ból głowy, mięśni i stawów oraz gorączkę.

Na polskim rynku zarejestrowanych jest ponad 700 preparatów z tym lekiem (większość z nich dostępnych jest bez przepisu lekarza), w tym liczne produkty złożone stosowane w objawowym leczeniu symptomów przeziębienia i grypy, w których połączony jest z substancjami wzmacniającymi jego działanie lub uzupełniającymi je (wpływającymi na inne objawy) [1].

Większość dostępnych leków zawiera w swoim składzie paracetamol w dawce 500 mg, a nawet niższej. Jak się jednak okazuje, aby jego efekt leczniczy był skuteczny, powinien być podawany w dawce jednorazowej sięgającej nawet 1 g dla osoby dorosłej (maksymalna dawka dobowa to 4 g) – związane jest to nie tylko ze zwiększeniem efektu leczniczego, ale również biodostępności – dla 500 mg wynosi ona 60% a dla 1 g nawet 90% [2].

W doborze odpowiedniego dla pacjenta preparatu w objawowym leczeniu przeziębienia, poza zaproponowaniem odpowiedniej dawki paracetamolu, ważne jest również zwrócenie uwagi na substancje dodatkowe, które odpowiadać będą zgłaszanym symptomom oraz na preferowaną formę podania.

DLACZEGO WARTO
WYBRAĆ THERAFLU

Różne produkty o różnym składzie na różne dolegliwości
– katar, kaszel, ból i gorączka
– w zależności od potrzeb pacjenta

Możliwość wyboru wygodnej postaci leku
– proszek do rozpuszczenia lub kapsułka

Walka z bólem i gorączką
– wysoka dawka paracetamolu (nawet do 1 g),
która może przyczyniać się do leczenia i ochrony
przed fluktuacją gorączki

Walka z katarem
– możliwość wyboru pomiędzy dwoma substancjami czynnymi –
pseudoefedryną lub fenylefryną

LITERATURA:

 1. Skibiński P. Paracetamol – wilk w owczej skórze? Katedra i Zakład Chemii Analitycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu; http://openin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=118:mangiferyna-aktywny-biologicznie-ksanton-z-mango-i-nie-tylko-2&catid=35&Itemid=213 (data wejścia 25-07-2018)
 2. Twycross R et al. Paracetamol. Polska Medycyna Paliatywna 2002; 1(1): 35-40
 3. Paracetamol. Medycyna Praktyczna; https://indeks.mp.pl/subst.php?id=643 (data wejścia 25-07-2018)
NAZWA HANDLOWADAWKA PARACETAMOLUSUBSTANCJA PRZECIWKATAROWASUBSTANCJA PRZECIWKASZLOWASUBSTANCJA WYKRZTUŚNADODATKOWE SKŁADNIKIPOSTAĆ
Apap ból i gorączka C500 mg x x x kwas askorbinowy Tabletki
Apap przeziębienie650 mg fenylefryna x x kwas askorbinowy Proszek do sporządzenia roztworu doustnego
Fervex/ Fervex D500 mg feniramina x x kwas askorbinowy Proszek do sporządzenia roztworu doustnego
Febrisan750 mg fenylefryna x x kwas askorbinowy Proszek do sporządzenia roztworu doustnego
Febrisan Zatoki500 mg fenylefryna x x kwas askorbinowy Tabletki
Gripex HOT650 mg fenylefryna x x kwas askorbinowy Proszek do sporządzenia roztworu doustnego
Gripex HOT MAX1000 mg fenylefryna x x kwas askorbinowy Proszek do sporządzenia roztworu doustnego
Gripex HOT zatoki650 mg pseudoefedryna, chlorfeniramina dekstrometorfan x kwas askorbinowy Proszek do sporządzenia roztworu doustnego
Gripex650 mg* pseudoefedryna dekstrometorfan x x Tabletki
Gripex MAX500 mg pseudoefedryna dekstrometorfan x x Tabletki
Gripex Noc500 mgpseudoefedryna, chlorfeniramina dekstrometorfan x x Tabletki
Gripex Zatoki Caps500 mg fenylefryna x x kofeina Kapsułki
Theraflu MaxGrip1000 mg* fenylefryna x x kwas askorbinowy Proszek do sporządzenia roztworu doustnego
Theraflu Przeziębienie500 mg pseudoefedryna x x x Proszek do sporządzenia roztworu doustnego
Theraflu ExtraGRIP650 mg fenylefryna, feniramina x x xProszek do sporządzenia roztworu doustnego
Theraflu Zatoki650 mg fenylefryna x x x Proszek do sporządzenia roztworu doustnego
Theraflu Total Grip1000 mg* fenylefryna xgwajafenezyna x Kapsułki
 Theraflu Zatoki Max1000 mg* pseudoefedryna x x x Tabletki
Cerugrip650 mg* pseudoefedryna dekstrometorfan x x Tabletki
Gripbloker Express300 mg pseudoefedryna dekstrometorfan x xKapsułki
Gripbloker Zatoki500 mg* pseudoefedryna x x x Kapsułki
GrypoSTOP650 mg* pseudoefedryna dekstrometorfan x x Tabletki
Tabcin Trend500 mg* pseudoefedryna, chlorfeniramina x x x Tabletki
FluControl Hot1000 mg fenylefryna, feniramina x x x Proszek do sporządzenia roztworu doustnego
FluControl Max650 mg fenylefryna, chlorfeniramina x x x Tabletki
Vicks Antigrip650 mg fenylefryna, chlorfeniramina x x x Proszek do sporządzenia roztworu doustnego
Vicks Antigrip MAX1000 mg fenylefryna, chlorfeniramina x x x Proszek do sporządzenia roztworu doustnego
Vicks Antigrip Complex500 mg fenylefrynaxgwajafenezyna x Proszek do sporządzenia roztworu doustnego
* W zalecanej jednorazowej dawce – 2 tabletki Nr ZINC: CHPL/CHTHRFL/0036/18
REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ