REKLAMA

Kompleksowa Opieka Farmaceuty
w grypie i przeziębieniu

Dawki substancji aktywnych
w lekach OTC na zapalenie zatok

Problem zapalenia zatok dotyczy nawet co szóstego pacjenta, dlatego farmaceuta w swojej codziennej praktyce zawodowej bardzo często ma do czynienia z chorymi skarżącymi się na nieprzyjemne objawy związane z tym schorzeniem.

Rozwój ostrego zapalenia zatok to efekt zakażenia (najczęściej wirusowego) i nagromadzenia wydzieliny zapalnej wewnątrz zatoki (w wyniku obrzęku lub wad anatomicznych)[1]. Obecność zapalnej wydzieliny, obrzęk i złe natlenowanie stwarza doskonałe warunki do namnażania się mikroorganizmów chorobotwórczych. 

Do podstawowych objawów ostrego zapalenia zatok zaliczamy:

 • niedrożność przewodów nosowych,
 • wyciek lub zaleganie gęstej, zapalnej wydzieliny,
 • ból i uczucie ucisku w okolicy chorej zatoki, który zmienia się w momencie zmiany pozycji głowy [2].

Chory może dodatkowo odczuwać zaburzenia smaku i węchu oraz bóle głowy, zębów, czasem pojawia się kaszel oraz nieprzyjemny zapach z ust. Ostrym stanom chorobowym może towarzyszyć również gorączka [1].

Ze względu na częstą etiologię wirusową, podstawowym postępowaniem terapeutycznym w ostrym zapaleniu zatok jest leczenie objawowe. Działanie takie ma przede wszystkim za zadanie obkurczyć obrzękniętą błonę śluzową i udrożnić ujście zatoki, a tym samym zredukować warunki sprzyjające rozwojowi nadkażenia bakteryjnego. Poza tym działanie takie wpływa na poprawę komfortu pacjenta, który może łatwiej oddychać [3, 4]. Wśród zaleceń zawartych w Europejskich Wytycznych na Temat Zapalenia Zatok Przynosowych i Polipów Nosa z 2012 (EPOS 2012) znajduje się również informacja dotycząca wdrożenia postępowania analgetycznego, a substancją o dużej sile rekomendacji jest paracetamol. Dodatkowo zaleca się również płukanie jam nosa roztworem soli fizjologicznej lub wody morskiej, można też zastosować leki mukolityczne oraz fitoterapię [5].

W wyborze odpowiedniego preparatu dla pacjenta warto zwrócić uwagę na (Tab. 1):

 • zawartość paracetamolu rekomendowanego jako postępowanie analgetyczne przez EPOS 2012,
 • dawkę paracetamolu – badania pokazują, że ilość tej substancji czynnej powyżej 500 mg zwiększa jej biodostępność, a tym samym skuteczność analgetyczną [6],
 • obecność substancji obkurczającej naczynia – np. pseudoefedryny [7],
 • dogodną postać dla pacjenta – wygodne do zastosowania tabletki powlekane lub proszek do sporządzania roztworu doustnego.

Wszystkie te cechy posiadają produkty Theraflu Zatoki w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego oraz Theraflu Zatoki MAX w postaci tabletek powlekanych. Dostępność dwóch różnych postaci leku o praktycznie identycznym składzie substancji czynnych umożliwia pacjentowi wybór wygodnej dla niego formy podania leku, pomagającej złagodzić objawy.

Tab. 1 Porównanie dostępnych na rynku preparatów stosowanych w objawowym leczeniu ostrego zapalenia zatok
(na podstawie Charakterystyk Produktów Leczniczych)

NAZWA HANDLOWA PREPARATUSUBSTANCJA OBKURCZAJĄCA ŚLUZÓWKĘSUBSTANCJA O DZIAŁANIU PRZECIWBÓLOWYMPOSTAĆ LEKU / OBECNOŚĆ DODATKOWYCH SUBSTANCJI
Theraflu Zatoki MAXPseudoefedryna 60 mg*Paracetamol 1000 mg*Tabletki powlekane
Theraflu ZatokiFenylefryna 10 mgParacetamol 650 mg Proszek do sporządzenia roztworu doustnego
Acatar ZatokiPseudoefedryna 30 mgIbuprofen 200 mgTabletki powlekane
Gripblocker ZatokiPseudoefedryna 30 mgParacetamol 250mgKapsułki
Gripex HOT ZatokiPseudoefedryna 60 mgParacetamol 650 mgProszek do sporządzania roztworu doustnego
Gripex ZatokiFenylefryna 6 mgParacetamol 500 mgTabletki powlekane, dodatkowo kofeina 25 mg
Ibum ZatokiPseudoefedryna 30 mgIbuprofen 200 mgTabletki powlekane
Ibum Zatoki MaxPseudoefedryna 60 mgIbuprofen 400 mgTabletki powlekane
Ibuprom ZatokiPseudoefedryna 30 mgIbuprofen 200 mgTabletki powlekane
Metafen ZatokiPseudoefedryna 30 mgIbuprofen 200 mgTabletki powlekane
Nurofen ZatokiPseudoefedryna 30 mgIbuprofen 200 mgTabletki powlekane
Polopiryna ZatokiFenylefryna 15 mgKwas acetylosalicylowy 500 mgProszek do sporządzania roztworu doustnego
* W zalecanej jednorazowej dawce – 2 tabletki CHPL/CHTHRFL/0034/18

PIŚMIENNICTWO:

 1. Wachnicka Bąk A i in. Zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych – jedno z najczęstszych zakażeń górnych dróg oddechowych.
  Pediatr Med Rodz 2014; 10 (1): 25–31 2.

 2. Szyfter W i in. Zapalenie zatok przynosowych – diagnostyka i leczenie. Przew Lek 2003; 6(9): 10-17 3.

 3. Sheldon Ls et al. Wytyczne rozpoznawania i leczenia zapalenia zatok. Cz. I. Alergia Astma Immunologia 2000; 5(3): 145-164 4.

 4. Fokkens Wj. Et al. Europejskie wytyczne na temat zapalenia nosa i zatok przynosowych oraz polipów nosa – EPOS 2012.
  Otorynolaryngologia 2013; 12(2): 60-71 5.

 5. Samoliński B i in. Postepowanie w ostrym zapaleniu zatok przynosowych w praktyce lekarza rodzinnego.
  Family Medicine & Primary Care Review 2014; 16, 4: 393–398 6.

 6. Twycross R et al. Paracetamol. Polska Medycyna Paliatywna 2002; 1(1): 35-40 7.

 7. Mrozińska M, Stopiński M, Mik E. Przeziębienie. Przewodnik Lekarza 2003; 9: 20-27
REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ