REKLAMA

Kompleksowa Opieka Farmaceuty
w grypie i przeziębieniu

Jak prawidłowo aplikować leki donosowe?

Uczucie niedrożnego nosa, obfita wydzielina, utrudnione oddychanie – to jedne z najbardziej dokuczliwych objawów ostrego nieżytu, popularnie nazywanego katarem. W większości przypadków (ok. 98%), szczególnie w okresie jesienno-zimowym,  przyczyną dolegliwości są infekcje wirusowe. Ze względu na zwykle samoograniczający charakter,  podstawowym postępowaniem jest objawowe leczenie przeziębienia. Zalecany jest przede wszystkim wypoczynek i  odpowiednia ilość snu, który bardzo często jest zakłócany przez uczucie zatkanego nosa.  Racjonalnym wyborem jest zarekomendowanie pacjentom leków obkurczających błonę śluzową nosa do stosowania miejscowego z grupy tzw. sympatykomimetyków, zawierających w składzie pochodne imidazoliny (ksylometazolina, oksymetazolina) .

Jednym z produktów leczniczych, który możemy zaproponować pacjentowi jest Otrivin Katar i Zatoki  w postaci aerozolu do nosa, zawierający w swym składzie ksylometazolinę.

Ksylometazolina, działając poprzez receptory alfa-adrenergiczne w błonie śluzowej naczyń krwionośnych błony śluzowej nosa, powoduje ich obkurczenie, dzięki czemu zmniejsza obrzęk i ilość śluzowo-wodnistej wydzieliny. Ksylometazolina w krótkim czasie  przywraca swobodne oddychanie przez nos i wpływa na poprawę samopoczucia pacjenta. Kolejnym bardzo ważnym efektem zastosowania tej substancji,  jest udrożnienie ujścia zatok, oraz poprawa ich wentylacji i drenażu, przez co zmniejsza się ryzyko  nadkażeń bakteryjnych.

Otrivin Katar i Zatoki występuje w dogodnej dla pacjenta postaci – aerozolu do nosa, który w porównaniu do tradycyjnych kropli, zapewni uzyskanie precyzyjnych i powtarzalnych dawek. Dodatkowo, aerozol umożliwia prawidłową i równomierną dystrybucję substancji czynnej w obrębie błony śluzowej jamy nosa, co wpływa na skuteczność i bezpieczeństwo działania .

Poza zaleceniem odpowiedniego leku, farmaceuta powinien przypomnieć pacjentowi o  zasadach prawidłowej aplikacji leków donosowych. Do najczęstszych popełnianych błędów należy podanie leku na przegrodę nosa oraz podanie leku zbyt głęboko jamy nosowej, przez co zwiększa się ryzyko spływania preparatu do gardła i zmniejszenie efektu terapeutycznego.

Optymalną  pozycją  jaką powinien przyjąć pacjent podczas aplikacji  leku   w postaci aerozolu jest  pochylenie głowy do przodu w pozycji stojącej.  Z kolei, w przypadku kropli najlepiej, aby pacjentowi doradzić przyjęcie pozycji z maksymalnym odchyleniem głowy do tyłu (tzw. pozycja wg Myginda), która pozwoli ograniczyć spływanie leku do gardła. W każdym przypadku warto zawsze przypomnieć, że końcówka aplikatora powinna być kierowana w kierunku bocznej ściany nosa i przedsionka, a nie przegrody nosowej. Ustawienie aplikatora pod właściwym kątem ułatwia aplikowanie leku prawą ręką do lewego otworu, a lewą do prawego otworu  nosowego.

Z kolei, u pacjentów ze skrzywioną przegrodą nosa zaleca się tzw.  pozycję na boku (zwaną również pozycją wg Ragana. Chory powinien położyć się na boku z głową umieszczoną nieco niżej niż reszta ciała. Głowa powinna być lekko skręcona, a nos skierowany w stronę ramienia położonego wyżej – lek podawany jest  do otworu nosowego położonego niżej.

CHPL/CHOTRI/0037/18

Piśmiennictwo:

 1. Eskiizmir G et al. A comparative analysis of the decongestive effect of oxymetazoline and xylometazoline in healthy subjects. Eur J Clin Pharmacol.2011; 67 (1): 19-23.
 2. Hryniewicz W. Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2016. Narodowy Program Ochrony Antybiotyków. http://www.antybiotyki.edu.pl/pdf/Rekomendacje2016.pdf
 3. Cichocka-Jarosz E. Zasady podawania leków donosowo u dzieci. Portal Medycyna Praktyczna; https://www.mp.pl/otolaryngologia/zabiegi/118187,zasady-podawania-lekow-donosowo-u-dzieci
REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ