REKLAMA

Kompleksowa Opieka Farmaceuty
w grypie i przeziębieniu

Pacjent z przeziębieniem w aptece

Podwyższona temperatura, uczucie rozbicia, ból gardła czy zatkany nos – to niewątpliwie najczęściej zgłaszane przez pacjentów dolegliwości, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym. Niska temperatura, mniejsze nasłonecznienie (spadek syntezy witaminy D), dieta uboższa w warzywa i owoce – wszystko to sprawia, że w tym sezonie zwiększa się podatność na zakażenia. W 90% przypadkach przyczyną uciążliwych dolegliwości ze strony górnych dróg oddechowych jest przeziębienie, wywołane przez wirusy – rynowirusy, koronawirusy, adenowirusy, wirusy grypy. Infekcje wirusowe mają zazwyczaj charakter samoograniczający, objawy są najsilniej odczuwalne w 2-3 dobie, po czym stopniowo ustępują. W leczeniu przeziębienia zaleca się wdrożenie odpowiedniego, wielokierunkowego postępowania objawowegoi pielęgnacyjnego, które poprawi samopoczucie i komfort pacjenta [1, 2]. Ze względu na wygodę pacjenta, korzystne jest zastosowanie preparatów wieloskładnikowych, które złagodzą uciążliwe objawy.

W przypadku wystąpienia gorączki, bólów kostno-stawowych i ogólnego złego samopoczucia zaleca się łagodzenie objawów poprzez zastosowanie odpowiedniego leku o działaniu analgetycznym i przeciwbólowym (paracetamol bądź ibuprofen) [2]. Kolejną dolegliwością, która bywa szczególnie dokuczliwa dla pacjentów w przebiegu ostrej infekcji wirusowej jest nieżyt nosa, potocznie zwany katarem. Pacjenci skarżą się na uczucie „zatkanego nosa”, obfitą, wodnisto-śluzową wydzielinę, utrudnione oddychanie przez nos, które często uniemożliwia spokojny wypoczynek. W celu zapewnienia ulgi pacjentowi, korzystne jest zastosowanie preparatu obkurczającego naczynia krwionośne błony śluzowej nosa, tzw. sympatykomimetyków (pseudoefedryna, fenylefryna). Leki te, działając poprzez receptory alfa-adrenergiczne, zmniejszają przekrwienie i obrzęk śluzówki, udrażniają nos i ułatwiają oddychanie. Poza poprawą drożności nosa, przyczyniają się także do poprawy wentylacji i drenażu jamy nosowej i zatok, przez co zmniejszają ryzyko nadkażeń bakteryjnych.

Dobre efekty w łagodzeniu objawów kataru przynosi stosowanie sympatykomimetyków w kombinacji z lekami przeciwhistaminowymi I generacji (np. feniramina), które ze względu na swoje działanie antycholinergiczne, zmniejszają ilość wydzieliny, wyciek z nosa. Dodatkowo, gdy są podawane nocą, korzystne może okazać się ich łagodne działanie sedatywne [2].
Szeroką gamą produktów, zawierających w swym składzie odpowiednio dobrane substancje lecznicze, kompleksowo łagodzące liczne objawy przeziębienia czy grypy wyróżnia się marka Theraflu. Są to produkty wieloskładnikowe, które występują w różnych postaciach farmaceutycznych (tabletki, kapsułki, proszek do sporządzania roztworu), dzięki czemu możemy zaproponować pacjentowi lek w najwygodniejszej dla niego formie. Dodatkowo produkty lecznicze Theraflu zawierają różne dawki paracetamolu, przez co możliwe jest dopasowanie leku w zależności od stopnia nasilenia objawów.

 

Theraflu
Extra Grip

Theraflu
Total Grip

Theraflu
Max Grip

Theraflu
Przeziębienie

Theraflu
Zatoki

Theraflu
Zatoki Max

Postać lekuProszek 
do sporządzania roztworu doustnego
KapsułkiProszek
do sporządzania roztworu doustnego
Proszek 
do sporządzania roztworu doustnego
Proszek
do sporządzania roztworu doustnego
Tabletki
WskazanieMocne przeziębienie/GrypaGrypa + KaszelGrypaPrzeziębienieProblemy z zatokamiProblemy z zatokami
Skład
 • Paracetamol 650 mg
 • Chlorowodorek fenylefryny
  10 mg
 • Maleinian feniraminy
  20 mg
 • Paracetamol 500 mg
 • Chlorowodorek fenylefryny
  6,1 mg
 • Gwajafenezyna 100 mg
 • Paracetamol 1000 mg
 • Chlorowodorek fenylefryny
  10 mg
 • Kwas askorbowy
  80 mg
 • Paracetamol 500 mg
 • Chlorowodorek pseudoefedryny 30 mg
 • Paracetamol 650 mg
 • Chlorowodorek fenylefryny
  10 mg
 • Paracetamol 500 mg
 • Chlorowodorek pseudoefedryny 30 mg
Objawy
 • Gorączka
 • Bóle głowy
 • Niedrożność nosa
 • Obfita wydzielina
  z nosa
 • Bóle kostno- stawowe
 • Bóle mięśni
 • Bóle głowy
 • Obrzęk
  i przekrwienie błony śluzowej nosa
 • Gorączka
 • Kaszel
 • Gorączka
 • Dreszcze
 • Bóle głowy
 • Bóle kostno- stawowe
 • Bóle mięśniowe
 • Niedrożność nosa
 • Gorączka
 • Obrzęk błony śluzowej nosa
 • Obfita wydzielina
  z nosa
 • Ból głowy
 • Niedrożność nosa i zatok
 • Ból głowy
 • Gorączka
 • Niedrożność nosa i zatok
 • Ból głowy
 • Gorączka
Dawkowanie1 saszetka co 4-6 h (maksymalnie
3x/na dobę)
2 kapsułki co 4-6 h (maksymalnie
6 kapsułek na dobę)
1 saszetka co 4-6 h (maksymalnie
4 x/dobę)
1 saszetka co 4-6 h (maksymalnie
4 x/dobę)
1 saszetka co 4-6 h (maksymalnie
3-4 x/dobę)
2 tabletki co 4-6 h (maksymalnie 
8 tabletek na dobę)
 1. Mejza F. Przeziębienie. Medycyna Praktyczna. https://grypa.mp.pl/przeziebienie/61668,przeziebienie
 2. Hryniewicz W. Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2016.
 3. Woroń J. i wsp. Porównanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Medycyna po Dyplomie 2011 (20); 6 (183): 55-63.
 
Nr ZINC: CHPL/CHTHRFL/0047/18
REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ