REKLAMA

Kompleksowa Opieka Farmaceuty
w grypie i przeziębieniu

Ból gardła

Ból związany z zapaleniem błony śluzowej gardła, to obok nieżytu nosa jedna z najczęstszych przyczyn zgłaszania się pacjentów po poradę do lekarza pierwszego kontaktu [1]. Według niektórych danych stanowią one nawet 20% wszystkich wizyt [2]. 

Najczęstszą przyczyną bólu jest infekcja [1]. Za większość zakażeń powodujących ten objaw odpowiadają wirusy (do 85% u dzieci i do 95%u dorosłych), czasem za chorobę mogą odpowiedzialne być bakterie patogenne np. Streptococcus pyogenes czy też grzyby [1,2]. 

Wśród głównych objawów wyróżniamy ból, uczucie pieczenia, suchości, podrażnienie, problemy z przełykaniem, zaczerwienienie i rozpulchnienie błony śluzowej. Chorobie mogą towarzyszyć również objawy ogólnoustrojowe, jak gorączka, ogólne złe samopoczucie, itp. [3,4]. 

Istnieją również liczne czynniki nieinfekcyjne, które mogą spowodować podrażnienie i stan zapalny w obrębie błony śluzowej gardła, a tym samym ból. Do najczęściej występujących zaliczamy – alergie, ekspozycję na zanieczyszczenia i dym papierosowy, a także chorobę refluksową przełyku [2]. 

Leczenie objawowe

Ze względu na to, że ból gardła jest najczęściej wynikiem infekcji wirusowej, to podstawą leczenia tego symptomu jest postępowanie objawowe. Jego celem jest zmniejszenie bólu, obrzęku i przekrwienia tkanek, a tym samym poprawa komfortu pacjenta [5]. Podaje się doustne leki przeciwzapalne i przeciwbólowe, ale przede wszystkim preparaty miejscowe – tabletki do ssania, spray’e i płukanki [2]. 

Wśród leków miejscowych stosowanych w objawowym leczeniu bólu gardła wyróżniamy cztery podstawowe grupy substancji ze względu na podstawowy mechanizm działania. Rekomendację wybranego preparatu warto oprzeć o zgłaszane przez pacjenta symptomy oraz ich nasilenie. Bardzo dobrym rozwiązaniem są produkty złożone, które mogą działać wielokierunkowo.

GRUPA FARMAKOLOGICZNA

SUBSTANCJA CZYNNA

DZIAŁANIE

WIEK STOSOWANIA

DODATKOWE INFORMACJE

SUBSTANCJE MIEJSCOWO ZNIECZULAJĄCE

lidokaina5,6

Działa miejscowo znieczulająco poprzez blokowania kanałów sodowych

Od 6. roku życia

Wykazuje silne działanie znieczulające, dlatego nie powinno się jej stosować przed posiłkiem, aby uniknąć ryzyka zadławienia. Bardzo szybko łagodzi ból.

benzokaina5,7

Działa miejscowo znieczulająco poprzez blokowanie kanałów sodowych

Po 12. roku życia

Może powodować reakcje nadwrażliwości. Szybko znieczula.

SUBSTANCJE ODKAŻAJĄCE

amylometakrezol5,8

Wykazuje właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze. Działa wpływając na transport lipidów poprzez błony biologiczne

Od 6. roku życia

Dodatkowo dzięki mechanizmowi blokowania kanałów jonowych wykazuje właściwości miejscowo znieczulające.

chlorek cetylopirydyniowy5,6

Działa przeciwbakteryjnie
i przeciwgrzybiczo dzięki zaburzeniu przepuszczalności błon biologicznych patogenów

Od 4. roku życia

Wykazuje silniejsze działanie w skojarzeniu
z środkiem miejscowo znieczulającym. Działa również przeciwwirusowo wobec wirusów z otoczką lipidową. Dobrze penetruje do tkanek. Praktycznie nie wykazuje działania ogólnoustrojowego.

Może powodować rzadkie, przemijające miejscowe podrażnienia (zazwyczaj w wyniku przyjęcia większych dawek niż zalecane).

NIESTEROIDOWE LEKI PRZECIWZAPALNE

flurbiprofen5,9

Silny lek
o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym

Po 12. roku życia

Wchodzi w interakcje z innymi NLPZ, przeciwwskazany przy chorobie wrzodowej żołądka i u osób przyjmujących ASA w dawkach kardiologicznych, może spowodować rozwój zespołu Rey’a u dzieci. Jest bezpieczny,
jeśli stosujemy go zgodnie z zaleceniami.

salicylan choliny5,10

Wykazuje działanie przeciwzapalne
i przeciwbólowe

Po 12. roku życia

Dodatkowo wykazuje działania bakteriobójcze wobec H. influenzae, S. aeruginosa, S. pyogenes. Wchodzi z interakcjami z innymi , przeciwwskazany przy chorobie wrzodowej żołądka i u osób przyjmujących ASA w dawkach kardiologicznych, może spowodować rozwój zespołu Rey’a u dzieci.

SUBSTANCJE POCHODZENIA ROŚLINNEGO

Np. wyciąg z porostu islandzkiego, tymianku, podbiału4

Działanie antyseptyczne, przeciwzapalne, rozrzedzające zalegającą wydzielinę,
działają również powlekająco, łagodząco i nawilżająco

 

Zalecane jako leczenie wspomagające, łagodzące, w początkowych fazach infekcji.

CHPL/CHOROF/0014/18

LITERATURA:

 1. Kalicki B i in. Ból gardła – kiedy leczenie objawowe jest wystarczające? Pediatr Med Rodz 2012; 8 (2): 107-110

 2. Hryniewicz W i wsp. Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2016. Narodowy Program Ochrony Antybiotyków; http://

  antybiotyki.edu.pl/pdf/Rekomendacje2016.pdf (data wejścia 24-11-2016)

 3. Gągała J. Choroby dróg oddechowych. Zapalenie gardła. Medycyna Praktyczna; http://www.medivita.pl/_pliki/Porady/Zapalenie_gardla.pdf (data wejścia 18-11-2018)

 4. Stainbrich JD. Postępowanie w zapaleniu gardła. Lek w Polsce 2013; 2: 34-44

 5. Rygalski M, Zawisza E. Sprawdzone metody leczenia bólu gardła. Lek w Polsce 2015; 8: 12-17

 6. Charakterystyka Produktu Leczniczego Orofar MAX 04/2008

 7. Charakterystyka Produktu Leczniczego Septolete Plus 11/2008

 8. Charakterystyka Produktu Leczniczego Neo-angin 12/2008

 9. Charakterystyka Produktu Leczniczego Strepsil intensive 10/2013

 10. Charakterystyka Produktu Leczniczego Cholinex 11/2014

Orofar MAX, Chlorek cetylopirydyniowy 2 mg + 1 mg chlorowodorek lidokainy, pastylki twarde.Wskazania do stosowania: Miejscowe leczenie antyseptyczne stanów zapalnych gardła i jamy ustnej, a także łagodzenie dolegliwości bólowych w tych stanach. Orofar Max jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Dawkowanie i sposób podawania Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1 pastylka co 3 do 4 godzin w zależności od nasilenia bólu, nie stosować więcej niż 3 pastylki na dobę. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: Ostre stany zapalne jamy ustnej i gardła: 1 pastylka co 1 lub 2 godziny w zależności od nasilenia bólu. Łagodniejsze stany zapalne jamy ustnej i gardła: 1 pastylka co 2 do 3 godzin w zależności od nasilenia bólu. Maksymalna dawka dobowa: nie należy stosować więcej niż 6 pastylek na dobę. Orofar Max jest wskazany do krótkotrwałego stosowania, nie należy stosować go dłużej niż 5 kolejnych dni bez konsultacji z lekarzem. Nie należy stosować produktu Orofar MAX podczas jedzenia ani tuż przed jedzeniem. Dzieci w wieku poniżej 6 lat:  Nie należy stosować produktu Orofar MAX u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Sposób stosowania: Pastylkę należy powoli ssać w jamie ustnej. Nie należy jej żuć ani połykać. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne, inne środki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania. Stosować ostrożnie, w przypadku otwartych ran na błonie śluzowej jamy ustnej. Produkt Orofar MAX jest wskazany do krótkotrwałego stosowania, nie należy stosować go dłużej niż przez 5 kolejnych dni. Należy przerwać leczenie, jeżeli ból gardła nadal utrzymuje się lub dołącza do niego wysoka gorączka, zawroty głowy, lub wymioty. Orofar Max nie powinien być przyjmowany w trakcie lub tuż przed jedzeniem lub piciem; miejscowo znieczulające działanie lidokainy może powodować przemijające drętwienie jamy ustnej i gardła i wpływać na proces połykania. Dzieci i młodzież: Nie należy stosować produktu Orofar MAX u dzieci w wieku poniżej 6 lat.Leki miejscowo znieczulające mogą powodować przemijające zaburzenia połykania i zwiększać ryzyko zachłyśnięcia. Informacje o substancjach pomocniczych: Ze względu na zawartość sorbitolu produktu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Działania niepożądane: Działania niepożądane zestawione poniżej zostały uporządkowane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania. Częstość występowania została przedstawiona według następującej konwencji: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do <1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100); rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).W każdej grupie układow i narządów działania niepożądane zostały zestawione według zmniejszającego się nasilenia. Zaburzenia układu immunologicznego: Bardzo rzadko: wysypka Zaburzenia żołądka i jelit: Rzadko: nudności, podrażnienie jamy ustnej i gardła.OTC – Lek wydawany bez recepty Pozwolenie Prezesa URPLWMiPB nr 14587 Podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v. XII.2015

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ