REKLAMA
Autor: rx edu pl Opublikowano: 10 sierpnia 2018

Komunikat K-POIA w sprawie tytułu zawodowego osoby wystawiającej receptę

Artykuł pochodzi z serwisu

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Aptekarska informuje:

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Izby dot. czy na recepcie musi być tytuł zawodowy osoby uprawnionej oraz czy takie recepty (bez tytułu zawodowego) można realizować jako refundowane K-POIA wyjaśnia:

• Brak jest podstaw do odmowy realizacji recepty jako recepty refundowanej bez tytułu zawodowego. W takim przypadku osoba realizująca receptę korzysta z paragrafu 10 ust.2 pkt2 Recepta w postaci papierowej, na której wpisano w sposób nieczytelny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne poniższe dane, może zostać zrealizowana pod warunkiem dokonania następujących czynności: dane dotyczące osoby uprawnionej albo podmiotu – osoba wydająca określa je na podstawie posiadanych danych; osoba wydająca zamieszcza je w Dokumencie Realizacji Recepty lub na rewersie recepty papierowej oraz komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji; Należy zwrócić uwagę że przez „posiadane dane” należy również rozumieć własną wiedzę np. lekarz przyjmujący w przychodni obok. Reasumując w przypadku recepty wystawionej przez lekarza w przypadku braku tytułu zawodowego wystarczy dopisać na rewersie recepty lekarz, pielęgniarka/położna.

• Minister Zdrowia w swoich komunikatach oraz w uzasadnieniu do projektu nowelizacji zmian w rozporządzeniu w sprawie recept informuje, że recepty papierowe realizuje się na starych zasadach do 31 grudnia 2018 r. Jednakże w obiegu aptecznym są różne wzory recept. Jeden wzór w polu osoby uprawnionej posiada nadruk „data i podpis lekarza” lub „data i podpis pielęgniarki/położnej” drugi wzór posiada nadruk „data i podpis osoby uprawnionej” W pierwszym przypadku tytuł zawodowy jest określony poprzez nadruk. W drugim przypadku Izba proponuje postępować zgodnie z paragrafem 10 ust.2 pkt2, opisanym wyżej.

[Źródło: http://www.bydgoszcz.oia.org.pl/news/2852/komunikat-w-sprawie-tytulu-zawodowego-osoby-wystawiajacej.html]

 

REKLAMA

Powiązane:

REKLAMA

Odpowiedź MZ dla ORL w Krakowie ws. tytułu zawodowego

Artykuł pochodzi z serwisu

REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych