REKLAMA
Autor: Redakcja rx edu pl Opublikowano: 20 marca 2019

Komunikat MZ w sprawie bilansu otwarcia (ZSMOPL)

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

KOMUNIKAT MINISTRA ZDROWIA

Minister Zdrowia przypomina, że od 1 kwietnia 2019 r. zgodnie z art. 72a ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.) rozpoczyna się obowiązekraportowania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) obrotu produktami leczniczymi w zakresie określonym tym przepisem dla podmiotów odpowiedzialnych, wytwórców, hurtowni farmaceutycznych, aptek i punktów aptecznych oraz działów farmacji szpitalnej.
Zgodnie z powyższym przepisem obowiązkowi raportowania podlegają:

1) produkty lecznicze,
2) środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne dla których wydano decyzję o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu,
3) produkty lecznicze sprowadzane w trybie art. 4,
4) środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane w trybie art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia(Dz.U. 2017 r. poz. 149 i 60).

REKLAMA

Minister Zdrowia informuje również, że bilans otwarcia podmiotów odpowiedzialnych, hurtowni farmaceutycznych, aptek i punktów aptecznych oraz działów farmacji szpitalnejmoże nastąpić wcześniej niż przed 1 kwietnia 2019 r. W takim jednak wypadku podmiot ten obowiązany będzie od tego dnia nieprzerwanie raportować obrót produktami leczniczymi.

REKLAMA

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu

[Żródło:MZ]

Artykuł Komunikat MZ w sprawie bilansu otwarcia (ZSMOPL) pochodzi z serwisu recepty.edu.pl.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych