Konfederacja Lewiatan negatywnie o poselskiej nowelizacji Prawa farmaceutycznego | farmacja.pl

Konfederacja Lewiatan negatywnie o poselskiej nowelizacji Prawa farmaceutycznego

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-01-09 09:21:40 /

Zdaniem Konfederacji Lewiatan uniemożliwienie uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki przedsiębiorcom niebędącym farmaceutami jest nieuzasadnionym ograniczeniem wolności gospodarczej i nieuzasadnioną dyskryminacją.

Zgodnie z zaproponowanym projektem zakłada się, że od dnia wejścia w życie zmian jedynym podmiotem, który będzie mógł złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki będzie farmaceuta bądź spółka jawna / spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, a wspólnikami / partnerami spółki są farmaceuci.

- W ten sposób projektodawcy wyłączają z grona właścicieli dzisiejsze podmioty posiadające apteki, którymi są przede wszystkim przedsiębiorcy niebędący farmaceutami. Jest to w naszej ocenie nieuzasadnione ograniczenie wolności gospodarczej i nieuzasadniona dyskryminacja - pisze w swoim stanowisku Konfederacja Lewiatan.

Obecnie o wydanie zezwolenia może wystąpić każdy podmiot. Niemniej jednak obecnie obowiązujące przepisy wprowadzają ograniczenia gwarantujące bezpieczeństwo właściwego prowadzenia aptek poprzez: wymóg otrzymania zezwolenia na prowadzenie apteki, które wydaje Inspekcja Farmaceutyczna po ocenie m.in. czy podmiot daje rękojmie prawidłowego prowadzenia apteki oraz obowiązek ustanowienia kierownika apteki, którym musi być farmaceuta.
- Dodatkowo zmiany oprócz ograniczeń demograficznych (apteka nie może być otwarta, jeżeli na dzień składania wniosku na jedną aptekę przypada co najmniej 3000 mieszkańców) i ograniczeń geograficznych (apteka nie może być otwarta, jeżeli odległość do najbliższej apteki wynosi mniej niż 500 metrów) wprowadzają rozwiązania naruszające ochronę praw własności i prawa dziedziczenia - twierdzi Konfederacja Lewiatan.

Zgodnie z propozycjami podmiot będzie mógł zbyć swoją aptekę wyłącznie farmaceucie. W przypadku śmierci właściciela apteka również będzie mogła być przekazana wyłącznie farmaceucie. Jeżeli w gronie spadkobierców nie znajdzie się żadna osoba posiadająca takie kwalifikacje zawodowe, będą oni mieli 12 miesięcy na dokonanie zbycia apteki na rzecz osoby posiadającej takie kwalifikacje. Po tym czasie zezwolenie wygaśnie z mocy prawa.

- Naruszone zostanie zatem fundamentalne prawo dziedziczenia rozumiane jako przejście na spadkobierców całości praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych, wyłącza się bowiem swobodę rozporządzania własnością i prawami majątkowymi na wypadek śmierci - czytamy w oświadczeniu Konfederacji Lewiatan.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj