REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 7 sierpnia 2019

Koniec ze słownym zapisem na recepcie ilości środka odurzającego?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Ministerstwo Zdrowia oddało do konsultacji publicznych projekt zmiany w rozporządzeniu w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje. Dotyczy on słownego zapisu sumy wspomnianych substancji na recepcie. Projekt zakłada, że na e-recepcie będzie ona mogła być zapisana liczbowo.

Obecnie system wystawiania e-recept nie posiada technicznych możliwości podania na e-recepcie słownie sumarycznej ilości środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.. Tymczasem taki obowiązek istnieje w obowiązujących przepisach dotyczących recept papierowych. Jak wyjaśnia resort zdrowia system pozwala na podanie tej wartości jedynie za pomocą cyfry albo liczby. W związku z powyższym zaproponowano rozwiązanie zmiany w tym zakresie (czytaj również: Pieczątka nie będzie potrzebna przy dostawie środków odurzających).

Dotychczas jednozdaniowy ust. 1 w § 6 nowelizowanego rozporządzenia, proponuje się zastąpić przepisem dwuzdaniowym. Z pierwszego zdania wynikać będzie, że na recepcie (każdej, bez względu na postać) na preparaty zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1, musi być zapisana sumaryczna ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażona za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki (czytaj więcej: Farmaceuci rozczarowani e-receptą. Nadal będą poprawiać błędy lekarzy…).

REKLAMA

– Przepis ten nie rozstrzyga sposobu zapisania tej ilości, co oznacza, że w przypadku recept w postaci elektronicznej ilość ta może być wyrażona liczbowo. Tak skonstruowana regulacja zapewnia zgodność przepisu prawnego dotyczącego wystawiania e-recept z faktycznie dedykowanymi tym receptom rozwiązaniami technicznymi – czytamy w uzasadnieniu projektu (czytaj również: Recepty weterynaryjne na leki odurzające i psychotropowe bez zmian).

REKLAMA

Jednocześnie ze zdania drugiego wynikać ma, że w przypadku recept wystawianych w postaci papierowej, sumaryczna ilość, powinna być podawana w postaci opisu słownego (co nie wyklucza zapisu liczbowego).

– Takie działanie jest celowym zabiegiem i ma na celu uniknięcie konieczności zmiany przez lekarzy wypisujących recepty (w postaci papierowej) na preparaty zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1, dotychczasowej praktyki w tym względzie. Niemniej jednak proponowany przepis zakłada również elastyczność, przez umożliwienie wypisania ilości sumarycznej w sposób inny, niż opisem słownym (czyli przez liczbę, analogicznie jak w przypadku e-recepty) – wyjaśnia ministerstwo zdrowia.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Źródło: ŁW/RCL

dokument413119

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych