REKLAMA
Autor: Wojtek Chudziński Opublikowano: 4 października 2018

Kontrowersje wokół sildenafilu

Artykuł pochodzi z serwisu

Choć sildenafil pojawił się na rynku farmaceutycznym zaledwie 20 lat temu, chyba żaden inny preparat nie może równać się z Viagrą w kontekście mitów i wzbudzanych kontrowersji. Jakiś czas temu opinia publiczna żyła newsem z Wielkiej Brytanii – Brytyjczycy będą bowiem pierwszymi na świecie, którzy bez recepty kupią w aptece Viagrę. Patent na lek wygasł, zapotrzebowanie – wręcz przeciwnie. Cudowna pigułka, mająca uratować miliony nieudanych małżeńskich pożyć, wprowadzona w Polsce do sprzedaży odręcznej, również święci triumfy. Czy społeczeństwo jest jednak gotowe na te kroki i wynikające z nich konsekwencje?

Niewielu zdaje sobie sprawę, że sildenafil kryje swoją ciemną stronę. (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

Koronnym argumentem dla uwolnienia sildenafilu z listy leków przepisywanych na receptę ma być lawinowo wzrastający trend handlu nielegalnymi zamiennikami i podróbkami oryginalnego preparatu Pfizera, Viagry. Światowa Organizacja szacuje, że obecnie 10% produktów leczniczych na świecie to podróbki. Wraz z Unią Europejską bije na alarm, bowiem w krajach rozwijających się prawie jedna trzecia środków farmaceutycznych to falsyfikaty. A właśnie z tych rejonów specyfiki są eksportowane do Ameryki Północnej oraz Europy i sprzedawane w nielegalnym obrocie lekami, który według Międzynarodowego Organu Kontroli Środków Odurzających ONZ osiągnął poziom kilkudziesięciu miliardów dolarów, biorąc pod uwagę jedynie podmioty oferujące sprzedaż produktów przez Internet.

Nie jest to jednak wciąż problem dostrzegalny i chętnie brany pod uwagę przez pacjentów. Z badań przeprowadzonych przez producenta Viagry firmę Pfizer i Polskie Towarzystwo Medycyny Seksualnej wynika, że co czwarty pacjent odwiedzający lekarza z powodu zaburzeń wzwodu zaopatruje się w leki z nielegalnych źródeł. Na tym właśnie polega cały problem – mężczyźni wstydzą się przyznać do swoich intymnych problemów, więc obchodzą prawo i zdobywają leki bez recept. Cena Viagry na czarnym rynku jest podobna do tej z apteki, lecz pacjenci chętnie płacą za komfort pozostania anonimowym. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę, że sildenafil kryje swoją ciemną stronę.

Od wielu lat spekuluje się o bezpośrednim związku między zażywaniem sildenafilu a rozwojem czerniaka. Rezultaty wieloletnich badań, prowadzonych w Stanach Zjednoczonych na grupie 15 tys. pacjentów oraz 24 tys. mężczyzn w Szwecji, zdają się tylko potwierdzać tą teorię. Dodatkowo w ubiegłym roku niemieccy naukowcy opublikowali wyniki swojej pracy, w której przedstawiają przyczynę takiego obrotu sprawy.

Okazuje się bowiem, iż fizjologicznie rozkładany cykliczny GMP do monofosforanu guanozyny ulega nagromadzeniu po podaniu sildenafilu jako inhibitora fosfodiesterazy 5, enzymu katalizującego tą reakcję, a badania przeprowadzone na liniach komórkowych dowiodły indukcji komórek czerniaka przez szlak sygnalizacyjny cGMP. Ponadto, publikowane na łamach Revue neurologique wyniki zespołu Adele Heranval szpitala uniwersyteckiego w Rouen podkreślają także zwiększenie zapadalności na chorobę Parkinsona u pacjentów przyjmujących leki o niekorzystnym wpływie na układ sercowo-naczyniowy, w tym sildenafilu.

Lekarze patrzą na obrót spraw z niekłamanym optymizmem, bowiem zdają sobie sprawę, że wstyd jest głównym powodem, dla którego pacjenci nie pojawiają się w gabinetach z prośbą o zdiagnozowanie problemów z erekcją i ewentualne wypisanie recepty. Czy jednak farmaceuci nie powinni widzieć w odręcznej sprzedaży sildenafilu większego zagrożenia? Dzięki zastosowaniu sildenafilu w terapii pierwotnego nadciśnienia płucnego dysponujemy szerokim wachlarzem badań klinicznych, które sugerują, że lek ten burząc być może epidemię intymnych dolegliwości (problem ten dotyka prawie 2 mln Polaków!) może spowodować w dalszej perspektywie o wiele poważniejsze w skutkach konsekwencje. Warto więc zastanowić się, czy powstrzymując jedną lawinę, nie wywołujemy kolejnej, z którą być może nie poradzimy sobie już tak łatwo.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz