REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 21 września 2018

Korzyści ze statyn po 75 r.ż. jedynie u diabetyków

Artykuł pochodzi z serwisu
Duże badanie obserwacyjne nie wykazało korzyści z leczenia statynami w prewencji pierwotnej miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej (CVD) lub zgonu z jakiejkolwiek przyczyny u osób w wieku powyżej 75 lat i starszych.
REKLAMA

Arteriosklerotyczne CVD stanowiło połączenie choroby niedokrwiennej serca (śmiertelna i nieinwazyjna dławica piersiowa, śmiertelny i nieinwazyjny zawał mięśnia sercowego lub rewaskularyzacja serca) i udaru (śmiertelny i niekrytyczny udar niedokrwienny).

Jednak u osób z cukrzycą typu 2 statyny zmniejszyły ryzyko miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej i śmierci, ale tylko do 85. roku życia – raportują naukowcy.

REKLAMA

Oznacza to konieczność indywidualizacji procesu decyzyjnego dotyczącego leczenia statynami w starzejących się populacjach. Potrzeba konkretnych narzędzi przewidywania ryzyka dla tych starszych osób, których wyniki powinny być dzielone z pacjentami w w zrozumiały sposób, aby mogli brać udział w podejmowaniu decyzji o przyjmowaniu statyn lub nie. Ponadto, obecny próg ryzyka dla wskazania statyny (10% ryzyko miażdżycowego CVD po 10 latach) może wymagać ponownej oceny w tej populacji.

REKLAMA

W ostatnich dziesięcioleciach zwiększyły się dawkowanie statyn u starszych pacjentów, ale brakuje dowodów na poparcie leczenia statynami w prewencji pierwotnej u osób w wieku 75 lat lub starszych.

Korzystając z danych z katalońskiej bazy danych podstawowych systemów opieki, twórcy przytaczanego badania zidentyfikowali 46 884 osoby w wieku 75 lat i starsze (średni wiek, 77; 63% kobiet) bez historii CVD w latach 2006-2015. Łącznie 7502 osoby (16,0%) przyjmowało statyny, a 7880 (16,8%) miało cukrzycę typu 2. Mediana okresu obserwacji wyniosła 5,6 lat.

U osób bez cukrzycy leczenie statynami nie wiązało się z obniżeniem CVD lub umieralnością z jakiejkolwiek przyczyny zarówno w grupie 75 do 84 lata, jak grupie pacjentów 85lat i starszych, mimo że ryzyko CVD w obu grupach było wyższe niż progi ryzyka proponowane do stosowania statyn w wytycznych –  raportują naukowcy.

U osób chorych na cukrzycę leczenie statynami było jednak istotnie związane ze zmniejszeniem CVD (24%) i umieralnością z wszystkich przyczyn (16%) u osób w wieku od 75 do 84 lat. Ale to działanie ochronne zostało znacznie zmniejszone po 85. roku życia i zniknęło u osób młodszych.

Wyniki te nie potwierdzają powszechnego stosowania statyn w starych i bardzo starych populacjach, ale wspierają leczenie statynami u wybranych osób, takich jak osoby w wieku 75-84 z cukrzycą typu 2

Całość artykułu dostępna jest na stronie magazynu British Medical Journal

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych