REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 22 maja 2020

Kryzys na rynku sprzyja otwieraniu aptek “na słupa”…

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

W środę, 20 maja, odbył się kolejny webinar z cyklu “Ile można o COVID-zie. Apteka po pandemii”. Gospodarzem wydarzenia był Wiceprezes Naczelnej Izby Aptekarskiej, Marek Tomków, a spotkanie, tradycyjnie już, podzielono na trzy bloki: odpowiedzi na pytania nadesłane wcześniej przez słuchaczy, część główną, w której tym razem poruszono zagadnienia dotyczące obowiązującego farmaceutów prawa, i wreszcie blok trzeci, w którym publiczność zadawała pytania na bieżąco. 

We wstępie do webinaru, Marek Tomków powrócił jeszcze do tematu z poprzedniego tygodnia, a mianowicie odpowiedzialności farmaceutów za prowadzenie aptek w kontekście ustawy “Apteka dla Aptekarza” oraz w kontekście rozgrywającego się kryzysu nowego koronawirusa. Odniósł się on również do zjawiska “tworzenia aptek na słupa” i ryzyku, jakie ono za sobą niesie dla farmaceuty. Marek Tomków omówił również kwestię tego, jak w chwili obecnej kształtuje się sytuacja ekonomiczna aptek, a także szczególną uwagę zwrócił na zmiany na rynku, które związane są z e-receptą oraz teleporadami (czytaj również: Znikome podatki, apteki “na słupa” i inne patologie. Czy tak działają sieci?).

Część 1 – pytania od słuchaczy

Nadesłane przez farmaceutów pytania poruszały, jak zwykle, szereg różnych zagadnień. Wśród nich, znalazły się takie o szczepienia w aptekach, dostępność leku Euthyrox oraz o to, czy odpowiedzi uzyskiwane z CSIOZ mają jakąkolwiek ważność dla NFZ. Słuchacze mieli również wątpliwości, czy ustawa o zawodzie farmaceuty, może sprawić, że polscy farmaceuci zostaną zastąpieni przez tańszą siłę roboczą z krajów trzecich, a także, czy farmaceuci mają wystawiać recepty za darmo. Pytano też o to, czy Izba Aptekarska posiada swoją tarczę antykryzysową dla farmaceutów oraz kiedy uda się uporządkować sytuację związaną z przejmowaniem apteki przez sieci. Część pytań dotyczyła realizacji recept i wydawania leków, a także recept pro auctore, pro familiae i farmaceutycznej. Poruszono również m.in. kwestię maseczek, dyżurów oraz opieki farmaceutycznej (czytaj również: Kondycja aptek po ustąpieniu pandemii – na co zwrócić uwagę).

REKLAMA

Część 2 – jak funkcjonuje prawo

W głównym bloku, Marek Tomków zajął się zagadnieniem obowiązującego farmaceutów prawa. Prawem, z którym na co dzień spotyka się farmaceuta w urzędzie, jest więc prawo administracyjne, a takim urzędnikiem  są dla niego  najczęściej NFZ i Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny. Tomków miał także podkreślić znaczenie konstytucji, skupiając się na dwóch przepisach, a mianowicie artykule 17, który mówi o tym, że zawody zaufania publicznego, w tym farmaceuci czy lekarze, mają prawo do tworzenia własnych samorządów. Artykuł 22, który ma z kolei pokazywać, dlaczego powstała “Apteka dla Aptekarza”, opowiada natomiast o tym, że swoboda działalności gospodarczej może zostać ograniczona tylko ze względu na ważny interes społeczny, i tylko w drodze ustawy. Następnie, przedstawił Tomków pozycję, jaką w prawie zajmują kolejno ustawa, rozporządzenie oraz obwieszczenie. Na końcu zaś wymienił on komunikaty, wyjaśnienia i odpowiedzi, którymi posługują się urzędnicy, kiedy prawo okaże się nieprecyzyjne. Tomków wskazał także na obowiązującą w administracji zasadę piśmiennictwa.

REKLAMA

Część 3 – pytania od publiczności

Ostatnia, trzecia część, to pytania, jakie słuchacze przesyłali do Marka Tomków w czasie trwania webinaru. Dotyczyły one kwestii dyżurów nocnych, wystawianie recepty pro familiae podczas urlopu macierzyńskiego, a także zagubionego przez pacjenta kodu recepty. Jedno z pytań wiązało się natomiast z modelem aptekarstwa, jaki wydawałby się Markowi Tomków najbliższy, i czy takie rozwiązania można by przenieść także na rynek polski.

Cały webinar można obejrzeć tu:

Zapraszamy również na kolejny webinar, 27 maja o godz. 21, oraz do zadawania pytań. 

MGR.FARM

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych