Krzysztof Łanda o nocnych dyżurach aptek | farmacja.pl

Krzysztof Łanda o nocnych dyżurach aptek

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-11-10 10:05:35 /

W ramach prowadzonych prac nad nowelizacją Prawa farmaceutycznego, toczą się również rozmowy nad ewentualną zmianą przepisów związanych z obowiązkiem pełnienia dyżurów przez apteki

W odpowiedzi na interpelację posła Witolda Zembaczyńskiego w sprawie nocnych dyżurów małych, rodzinnych aptek wiceminister Krzysztof Łanda wyjaśnił, że problem ten jest zauważony przez resort zdrowia.

- W ramach prowadzonych prac nad nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne toczą się również rozmowy nad ewentualną zmianą tych przepisów - zapewnia Łanda. - W celu prawidłowego i stałego zapewnienia pacjentom dostępu do leków, dyżury aptek są konieczne - podkreślił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia dodając, jednak, że prowadzone są modyfikacje ograniczające liczbę dyżurujących aptek oraz określenia roli izb aptekarskich przy ustalaniu harmonogramu pracy tych aptek.- Cały czas jeszcze prowadzone są w tym zakresie analizy oraz rozmowy zarówno z przedstawicielami wszystkich interesariuszy proponowanych rozwiązań - twierdzi wiceminister.

Krzysztof Łanda poinformował też, że za wydawanie produktów leczniczych w aptece w porze nocnej przysługuje opłata ryczałtowa określona przepisami rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty. Maksymalna wysokość dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję leków w porze nocnej, niezależnie od ilości wydanych produktów leczniczych lub realizowanych recept, wynosi 3,20 zł.

- Obecnie obowiązujące regulacje prawne nie dają Ministrowi Zdrowia narzędzi do nakazywania jednostkom administracji samorządowej wydatkowania publicznych środków finansowych na pokrywanie kosztów dyżurów aptek - przypomina Łanda.

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj