REKLAMA
Autor: rx edu pl Opublikowano: 26 lipca 2018

Które leki psychotropowe, przepisywane na receptę, muszą mieć policzoną ilości substancji czynnej?

Artykuł pochodzi z serwisu
Chodzi o substancje z grup III-P i IV-P wymienione w wykazie substancji psychotropowych w załączniku nr 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
III-P – buprenorfina (np. Transtec, Suboxone, Melodyn, Bunondol),
IV-p – alprazolam (Xanax, Alprox), bromazepam (Sedam, Lexotan) , chlordiazepoksyd (Elenium),diazepam (Relanium), estazolam (Estazolam), fenobarbital (Luminal, Milocardin, Bellergot), klonazepam (Clonazepamum), klorazepat (Cloranxen, Tranxene), lorazepam (Lorafen), lormetazepam (Noctofer), medazepam (Rudotel, Medazepam TZF), midazolam (Dormicum, Midanium, Midazolam),nitrazepam, oksazepam, tapentadol (Palexia), temazepam (Signopam), zaleplon (Morfeo), zolpidem (Zolpic, ), zopiklon (Dobroson, Imovane, Senzop).

Oczywiście leki z grupy II-P wypisywane na Rpw też.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych