REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 7 lutego 2020

Kujawsko-Pomorski OW NFZ: możliwe zbiorcze raporty o wyrobach medycznych

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy wyjaśnia, że raporty statystyczne za zrealizowane w 2020 roku świadczenia w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne mogą być generowane zbiorczo dla wszystkich zrealizowanych zleceń.

Farmaceuci od pewnego czasu skarżyli się, że Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ oczekiwał od świadczeniodawców przesyłania osobnych zestawień na stare i nowe wnioski na wyroby medyczne. Wskazywali, że dla aptek rodziło to ogromne problemy natury technicznej. Po interwencji na Twitterze, problem ten udało się rozwiązać.

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy poinformował dzisiaj, że raporty statystyczne za zrealizowane w 2020 roku świadczenia w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne mogą być generowane zbiorczo dla wszystkich zrealizowanych zleceń (czytaj również: Okres przejściowy w wystawianiu i realizacji zleceń na wyroby medyczne).

REKLAMA

– Jednocześnie przypominamy, że w przypadku realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawionych według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678), dokumenty rozliczeniowe przesyłane do oddziału Funduszu obejmują: rachunek, raport statystyczny w formie elektronicznej, oraz oryginały zrealizowanych zleceń ułożone zgodnie z kolejnością wskazaną w komunikacie XML, a w przypadku realizacji zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie drogą wysyłkową wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie realizacji zlecenia, o których mowa w § 12 ust. 6 – czytamy na stronie NFZ.

REKLAMA

Urzędnicy wskazują, że w przypadku realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawionych według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego, dokumenty rozliczeniowe przesyłane do oddziału Funduszu obejmują: rachunek oraz raport statystyczny w formie elektronicznej. Wszystkie potwierdzone i zrealizowane za pośrednictwem aplikacji AP-ZZ zlecenia (w tym także zlecenia z tzw. „okresu przejściowego” wprowadzane do AP-ZZ przez pracowników OW) pozostają u świadczeniodawcy (czytaj również: Instrukcja nadawania uprawnień w systemie eZWM).

– Mając na uwadze powyższe w trakcie rozmów ze świadczeniodawcami na spotkaniach z zakresu obsługi aplikacji AP-ZZ w celu przyspieszenia rozliczeń, zaproponowano tworzenie oddzielnych raportów dla zleceń które pozostają u świadczeniodawców oraz tych które muszą został przesłane do OW NFZ. Rozwiązanie to ma na celu umożliwić wcześniejszą, choć częściową, zapłatę świadczeniodawcy. Jak dotąd większość świadczeniodawców rozliczających się w K-P OW NFZ skorzystała z tej możliwości, pozostała cześć bez problemu przesłała jeden wspólny raport statystyczny – przekonuje Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Źródło: ŁW/K-P OW NFZ

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych