REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 3 czerwca 2019

Kwas acetylosalicylowy 75 mg – ulotka dla pacjenta

REKLAMA

Kwas acetylosalicylowy 75 mg tabletki dojelitowe – ulotka dla pacjenta

Mechanizm działania

Kwas acetylosalicylowy hamuje agregację płytek krwi. Przeznacza się go do długotrwałego, profilaktycznego stosowania w chorobach, które zagrażają powstawaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.

Wskazania do stosowania kwasu acetylosalicylowego

Substancję stosuje się:

 • w celu zapobiegania zawałowi serca u osób, zaliczanych do grupy dużego ryzyka;
 • po niedawnym zawale serca lub w podejrzeniu niedawnego zawału serca;
 • w niestabilnej chorobie wieńcowej;
 • w zapobieganiu ponownego zawału serca;
 • po zabiegach chirurgicznych lub interwencjach na naczyniach;
 • w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia mózgu i niedokrwiennego udaru mózgu oraz po ich przebyciu;
 • u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych;
 • w zapobieganiu zakrzepicy naczyń wieńcowych i pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka;
 • zapobieganie zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych;
REKLAMA

Kiedy nie stosować kwasu acetylosalicylowego

 • uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub którąkolwiek z substancji pomocniczych;
 • zwiększenie skłonności do zaburzeń krzepnięcie krwi oraz krwawień;
 • choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy;
 • wrodzony niedobór dehydrogenazy hlukozo-6-fosforanowej (rzadka choroba dziedziczna);
 • stwierdzona ciężka niewydolność serca;
 • zaburzenia czynności nerek lub wątroby;
 • co najmniej 5 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym (zalicza się nawet drobne zabiegi jak np. usunięcie zęba);
REKLAMA

Interakcje kwasu acetylosalicylowego

Pacjent powinien powiedzieć lekarzowi bądź farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio oraz o tych, które planuje stosować.

Nie stosować jednocześnie z:

 • metotreksatem w dawce 15 mg na tydzień lub większych;
 • ibuprofenem;

Leki, które można stosować, ale należy to skonsultować z lekarzem

 • leki przeciwzakrzepowe (np. acenokumarol, warfaryna, heparyna);
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym salicylany;
 • leki stosowane w dnie moczanowej;
 • doustne leki przeciwcukrzycowe;
 • hamujące agregację płytek krwi;
 • leki stosowane w leczeniu depresji i lęku;
 • leki moczopędne;
 • glikokortykosteroidy ogólnoustrojowe;
 • leki przeciwnadciśnieniowe;
 • kwas walproinowy;
 • metotreksat w dawce mniejszej niż 15 mg na tydzień;
 • z digoksyną;

Alkohol może zwiększać szanse wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego, które wywołane są przez kwas acetylosalicylowy.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży, karmi piersią lub przypuszcza się, że może być w ciąży, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

W pierwszych miesiącach ciąży można stosować jedynie po konsultacji z lekarzem. Stosowanie w ostatnich trzech miesiącach ciąży jest przeciwwskazane, ponieważ istnieje ryzyko spowodowania komplikacji u matki i dziecka.

Krótkotrwałe stosowanie leku przez kobietę karmiącą nie stanowi dużego zagrożenia dla dziecka. Nie zaleca się natomiast karmienia podczas długotrwałego stosowania dużych dawek kwasu acetylosalicylowego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Dawkowanie

1 tabletka (75 mg) na dobę.

Tabletkę przyjmować po posiłku – połykać w całości, popijając niewielką ilością wody.

Zaraz po zawale lub podejrzeniu zawału – jednorazowo 4 tabletki dojelitowe (300mg). Tabletki należy dokładnie rozgryźć, w celu przyspieszenia działania.

Zastosowanie większej dawki leku niż zalecana

W razie przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem, a w przypadku ciężkiego zatrucia, pacjent powinien być jak najszybciej przewieziony do szpitala.

Pierwsze objawy zatrucia:

 • Szumy uszne
 • Przyspieszenie oddechu
 • Gorączka
 • Nudności
 • Wymioty
 • Zaburzenia widzenia
 • Bóle i zawroty głowy
 • Stan splątania
 • Wykwity skórne

Ciężkie przypadki:

 • Majaczenie
 • Drżenie
 • Duszność
 • Nadmierna potliwość
 • Pobudzenie
 • Śpiączka

Działania niepożądane

Często:

 • Objawy niestrawności – zgaga, wymioty, nudności, ból brzucha

Rzadko:

 • Stany żołądka i jelit, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
 • Przemijające zaburzenia czynności wątroby

Rzadko lub bardzo rzadko

 • Poważne krwawienia – krwotok z przewodu pokarmowego.
 • Krwotok może prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości w wyniku utraty krwi lub niedokrwistości z niedoboru żelaza.

Bardzo rzadko

 • Ciężkie reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczne
 • Zaburzenia czynności nerek
 • Zmniejszenie tężenia glukozy we krwi

Odnotowano również występowanie następujących działań niepożądanych

 • Zawroty głowy i szumy uszne;
 • Reakcje nadwrażliwości: wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd, zaburzenia serca i układu oddechowego;
 • Zwiększone ryzyko krwawień, wydłużanie czasu krwawienia;
 • Krwotok okołooperacyjne, krwiaki, krwawienie (z nosa, z dróg moczowo-płciowych, z dziąseł)

Przechowywanie

Należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Nie wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.

Źródło:

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych