REKLAMA
Autor: Redakcja Aptekarz pl Opublikowano: 15 kwietnia 2019

Kwasy tłuszczowe nieskuteczne w zapobieganiu problemów z sercem?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Europejska Agencja Leków (ang. European Medicines Agency) potwierdziła, że kwasy tłuszczowe omega-3 zawierające połączenie estru etylowego kwasu eikozapentaenowego (EPA) i kwasu dokozaheksaenowego (DHA) w dawce 1 g dziennie, nie są skuteczne w zapobieganiu problemów z sercem i naczyniami krwionośnymi u pacjentów po zawale serca.

(fot. shutterstock)

Co to oznacza?

Oznacza to, że substancje te nie powinny być dłużej używane w ten sposób. Nadal jednak można je wykorzystywać w celu obniżenia poziomu trójglicerydów. W niektórych krajach Unii Europejskiej leki zawierające kwasy omega-3 są zarejestrowane w celu stosowania po wystąpieniu zawału serca, w połączeniu z innymi substancjami leczniczymi. W momencie wydania zezwolenia dostępne źródła danych wykazały pewne korzyści w zmniejszaniu poważnych problemów z sercem i naczyniami krwionośnymi.

REKLAMA

Komitet EMA ds. leków dla ludzi, ponownie ocenił dane zgromadzone przez lata, a także zasięgnął opinii bezpośrednich ekspertów. Stwierdzono, że chociaż nie ma obaw dotyczących bezpieczeństwa, skuteczność tych leków nie została potwierdzona. EMA stwierdziła, że pozwolenia na dopuszczenie do obrotu leków zawierających te substancje powinny zostać zaktualizowane, aby usunąć to zastosowanie.

REKLAMA

W przeglądzie analizowano wyniki otwartego badania „GISSI Prevenzione” przeprowadzonego w 1999 r., które poparło wstępną autoryzację leków zawierających te substancje, a także nowsze randomizowane badania kliniczne, retrospektywne badania kohortowe i metaanalizy. Stwierdzono, że w pierwotnym badaniu zaobserwowano niewielką względną redukcję ryzyka, lecz efekty nie zostały potwierdzone w nowszych randomizowanych kontrolowanych badaniach klinicznych.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych