Łanda: Apteka traci podstawowe cechy placówki ochrony zdrowia | farmacja.pl

Łanda: Apteka traci podstawowe cechy placówki ochrony zdrowia

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-12-23 09:41:54 /

Coraz większa konkurencja sprawia, że zachowania podejmowane przez przedsiębiorców prowadzących apteki są często nieetyczne, a działania podejmowane przez apteki zaczynają się skupiać na prowadzeniu gry rynkowej i walce o pacjenta, a nie na jakości świadczonych usług - twierdzi Krzysztof Łanda.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zwraca uwagę, że zmniejszanie się liczby wykwalifikowanych pracowników - farmaceutów w przeliczeniu na jedną aptekę wpływa także istotne obniżenie jakości świadczonych usług farmaceutycznych.

- Takie podejście powoduje, że apteka traci podstawowe cechy jakie powinno się przypisywać placówce ochrony zdrowia, która powinna być przede wszystkim skupiona na potrzebach pacjenta, a nie na zysku - podkreśla Łanda.
Jego zdaniem apteka jako placówka realizująca prawo do ochrony zdrowia powinna działać rzetelnie i sprawnie, ponieważ stworzona została w celu realizacji i ochrony praw gwarantowanych przez Konstytucję. Przedsiębiorstwo w znaczeniu funkcjonalnym jakim jest apteka oraz przedsiębiorca jako podmiot prowadzący aptekę mają drugoplanowe znaczenie. W hierarchii wartości chronionych Konstytucją RP prawo do ochrony zdrowia i życia obywateli ma większe znaczenie niż wolność działalności gospodarczej.

- W związku z powyższym zmiany, które zostały zawarte w projekcie poselskim mają na celu podniesienie jakości usług w aptece oraz przywrócenie jej statutu jednostki ochrony zdrowia publicznego - przyznaje Krzysztof Łanda. - Dodatkowo należy wyjaśnić, że zgodnie z przepisem przejściowym zaproponowanym w projekcie poselskim proponowane zmiany nie będą miały wpływu na dotychczas wydane zezwolenia na prowadzenie aptek.

Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad „dużą nowelizacją” ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz nad ustawą o zawodzie farmaceuty, które mają na celu zarówno podniesienie znaczenia roli farmaceutów jak i wprowadzenia zmian na rynku aptek oraz wzmocnienie roli Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Na ta chwile większość prac skupiona jest na kwestiach innych aniżeli kwestie własnościowe, demograficzne czy tez geograficzne. Nie można jednak wykluczyć, że w toku prac i takie będą przedmiotem dyskusji i mogą znaleźć swoje odzwierciedlenie w projektowanych zmianach.

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj