Autor: Mateusz Jablonski Opublikowano: 25 czerwca 2018

Leczenie Atopowego Zapalenia Skóry – co trzeba wiedzieć?

Artykuł pochodzi z serwisu

Leczenie Atopowego Zapalenia Skóry (AZS) jest procesem wieloetapowym i wymagającym współpracy ze strony pacjenta. Schorzenie to najczęściej dotyka dzieci, co jeszcze bardziej komplikuje leczenie. W artykule znajdziesz syntezę tego, co najważniejsze w leczeniu Atopowego Zapalenia Skóry (AZS).

leczenie atopowego zapalenia skóry
Jak leczyć Atopowe Zapalenie Skóry? fot. Shutterstock

O tym jak rozpoznać AZS dowiesz się z artykułu: Jak rozpoznać Atopowe Zapalenie Skóry? Wytyczne.

Terapia podstawowa

Terapia podstawowa ma na celu przywrócenie podstawowych funkcji bariery naskórkowej. Właściwie nawilżona, natłuszczona warstwa rogowa naskórka stanowi optymalną barierę dla czynników drażniących.

 • Emolienty są fundamentem terapii podstawowej. Nawilżają, natłuszczają, działają p/świądowo i okluzyjnie w obrębie skóry. Możliwe jest dodanie do nich mocznika, dodatkowo przyczyni się to do wzmożonego zatrzymania wody w skórze, co ma szczególne znaczenie dla chorych z bardzo wysuszoną skórą.
  Emolienty stanowią podstawę każdego rodzaju leczenia AZS, zarówno w monoterapii (w I stadium choroby) jak również jako składnik terapii złożonej (w stadiach II-IV).
 • Druga grupa preparatów stosowanych w terapii podstawowej to kosmeceutyki, posiadające w swoim składzie wysoką zawartość takich substancji jak: witamina A, rutyna, nienasycone kwasy tłuszczowe, β-karoten, ektoina, itp. Ich rola sprowadza się do regeneracji bariery naskórkowej oraz zmniejszania stanu zapalnego w jej obrębie.
 • Trzecia grupa preparatów to WWT (tzw. mokre opatrunki), które od strony skóry nasączone są emolientem bądź miejscowym GKS, zaś od zewnątrz stanowią suchy opatrunek. Pozytywnym aspektem ich stosowania jest mechaniczne odgraniczenie skóry od środowiska zewnętrznego i zmniejszenie świądu, wadą natomiast zwiększona absorpcja miejscowych GKS, zwielokrotnione ryzyko wystąpienia zakażenia bakteryjnego oraz możliwość pogorszenia się stanu skóry już kilka tygodni po ich odstawieniu.

Terapia przeciwzapalna – miejscowe glikokortykosteroidy

Miejscowe glikokortykosteroidy to podstawa terapii przeciwzapalnej jeśli chodzi o leczenie Atopowego Zapalenia Skóry.
Miejscowe GKS dzielą się na 4 grupy, w zależności od siły działania przeciwzapalnego. Wyróżnia się w związku z tym słabe mGKS (hydrokortyzon – zarejestrowany poniżej 1. r.ż.), średnio silne mGKS (flumetazon, betametazon), silne mGKS (flutikazon, mometazon – zarejestrowane od 2. r.ż.) i bardzo silne mGKS (klobetazol). Docelowo u dzieci stosuje się zwykle 1 i 2 grupę mGKS. W okresach zaostrzenia u dorosłych dopuszcza się stosowanie wyższych grup mGKS.
Długotrwałe stosowanie glikokortykosteroidów obarczone jest ryzykiem wystąpienia zmian niepożądanych, takich jak atrofia skóry, rozszerzenie naczyń krwionośnych, nadkażenia bakteryjne. Dlatego też należy uważnie nadzorować terapię mGKS, zwłaszcza u dzieci i preferować terapię przerywaną lub formę proaktywną. Ze względu na swoje działania uboczne, miejscowe glikokortykosteroidy nie są zalecane do stosowania na skórę twarzy, szyi, pach czy chociażby w strefach genitalnych. Ma to związek ze znacznie cieńszą warstwą powłok skórnych w tych miejscach i dużym ryzykiem wystąpienia zmian o charakterze szkodliwym.

Terapia przeciwzapalna – inhibitory kalcyneuryny

Inhibitory kalcyneuryny (mKI) są równoległą, a czasami jedyną terapią jeśli chodzi o leczenie atopowego zapalenia skóry. Można je aplikować w rejonach wrażliwych tj. twarz, szyja, okolice miejsc intymnych, w których nie powinno się stosować mGKS. Równoległe zastosowanie z mGKS zwiększa możliwości lecznicze i szanse na sukces terapeutyczny. Przedstawiciele mKI (pimekrolimus i takrolimus) są inhibitorami aktywatora limfocytów T, przez co zmniejszają ilość prozapalnych cytokin. Pimekrolimus stosowany jest w łagodnej postaci AZS, zaś takrolimus w postaci umiarkowanej i ciężkiej. Zaletą tych preparatów jest brak niepożądanego działania w postaci atrofii, co umożliwia właśnie ich zastosowanie na delikatne części ciała. Niektóre źródła rekomendują już inhibitory kalcyneuryny (mKI) jako terapię I rzutu, przed włączeniem mGKS, również u dzieci powyżej 2. r.ż. (pimekrolimus).

Leczenie przeciwdrobnoustrojowe

Leczenie przeciwdrobnoustrojowe zalecane jest w przypadku zaostrzeń ze współistniejącym zakażeniem bakteryjnym. Skóra chorego na AZS w zdecydowanej większości przypadków dotknięta jest infekcją Staphylococcus aureus, w terapii którego zaleca się miejscowo chlorheksydynę, mupirocynę czy też kwas fusydowy. Decyzję o leczeniu antybiotykami należy jednak zawsze poważnie przemyśleć, gdyż całkowite „pozbycie się” drobnoustroju ze skóry chorego jest praktycznie niemożliwe.

Leczenie przeciwhistaminowe

Leczenie przeciwhistaminowe jest oparte na hydroksyzynie oraz lekach II generacji (cetyryzyna, loratadyna) – wykazujących w pewnym stopniu działanie p/zapalne. Hydroksyzyna ze względu na działanie sedatywne wspomaga proces zasypiania i snu u pacjentów dotkniętych świądem. Świąd zwykle nasila się wieczorem i w nocy, utrudniając sen.

Dodatkowym atutem leków przeciwhistaminowych jest niwelowanie objawów zapalenia spojówek lub alergicznego nieżytu nosa.  Schorzenia te często towarzyszą AZS. Niemniej jednak nie są one lekami I rzutu w terapii zaostrzeń i terapii podstawowej egzemy.

Terapia ogólna

Włączenie leczenia ogólnoustrojowego zaleca się w przypadku ciężkich zaostrzeń, kiedy terapia miejscowa nie przynosi już pożądanych rezultatów. Składowymi leczenia ogólnego mogą być: cyklosporyna A, metotreksat, kortykosteroidy doustne, azatiopryna, fototerapia. Rekomendowaną formą leczenia jest stosowanie cyklosporyny A, która silnie zmniejsza stan zapalny i świąd. Należy jednak monitorować działania niepożądane, które dotyczą przede wszystkim jej neurotoksyczności.

Literatura:

 1. Atopowe zapalenie skóry – aktualne wytyczne terapeutyczne. Stanowisko ekspertów Sekcji Dermatologicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Lekarz POZ, 1/2015
 2. Atopowe zapalenie skóry – informacje naukowe Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych
 3. Rozpoznawanie i leczenie Atopowego Zapalenia Skóry u dzieci i dorosłych. Konsensus grupy PRACTALL European Academy of Allergology and Clinical Immunology I American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, 10.2018, mp.pl
 4. Postępowanie profilaktyczno-lecznicze w atopowym zapaleniu skóry, Woźniak, Szyling, Zagórska, Klinika Pneumonologii i Alergologii WUM, warsztaty szkoleniowe, 2014
 5. Nowy algorytm leczenia atopowego leczenia skóry o łagodnym i średnim nasileniu objawów klinicznych: miejscowe stosowanie pimekrolimusu w kremie 1%, Magdalena Czarnecka-Operacz, Alergoprofil 2014, Vol 10, Nr 4, 5-8

Cytuj ten artykuł jako:

Co trzeba wiedzieć o leczeniu Atopowego Zapalenia Skóry?

(https://farmacja.pl/leczenie-atopowego-zapalenia-skory-co-trzeba-wiedziec/) [dostęp: 23.02.2019]

Artykuł Leczenie Atopowego Zapalenia Skóry – co trzeba wiedzieć? pochodzi z serwisu aptekarz.pl

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz