REKLAMA
Autor: aptekarz pl Opublikowano: 11 czerwca 2018

Leczenie bólu – czy opioidy uzależniają?

Artykuł pochodzi z serwisu

Historia uzależnień to historia ludzkości. Niemal tak długo, jak jesteśmy obecni na naszej planecie, próbowaliśmy substancji, które oderwą nas od codzienności, dadzą ulgę w bólu, zarówno w tym fizycznym, jak i duchowym. Prawdziwym hitem, którego popularność nie spada przez stulecia są opioidy. Jeśli wierzyć historiom ze starożytności opium znali już mieszkańcy Mezopotamii 3400 lat p.n.e. Mijały wieki, a tak naprawdę zmieniało się niewiele- co prawda opium zastąpiono morfiną, a tę jej bratnią duszą- heroiną, ale były to tylko kolejne odsłony znanej używki. Każda kolejna z nich miała być remedium i środkiem na zwalczenie uzależnienia od poprzedniej, jak można się łatwo domyśleć- nieskutecznym.  Opioidy uzależniają dziś i uzależniały kiedyś. Degradowały ciało i duszę, rozbijały rodziny i ograbiały z majątków, pochłaniając morze ludzkich istnień. Z drugiej strony wpisały się jednak w naszą kulturę tak silnie, że można zastanowić się, czy niektóre wielkie dzieła powstałyby bez ich udziału? Pod wpływem opioidów powstawały prace Stanisława Ignacego Witkiewicza, poety Artura Rimbaud czy jego kolegi Charlesa Baudelaire. Kiedy architekt Frédéric Auguste Bartholdi został poczęstowany Vin Mariani (winem ze sporą domieszką kokainy) stwierdził, że gdyby posmakował go wcześniej w swoim życiu, zaprojektowałby Statuę Wolności kilkaset metrów wyższą.

opioidy uzależniają
Kryzys opioidowy w USA – czy leki przeciwbólowe uzależniają? fot. shutterstock

Jak opioidy uzależniają?

Co takiego tkwi w tej z pozoru niewinnej strukturze chemicznej, że bez problemu potrafi podporządkować sobie ludzkie mózgi? Winne jest nasze wieczne marzenie o szczęściu.  Próbowaliśmy i próbujemy oszukać receptory opioidowe substancjami dostarczanymi z zewnątrz- prawdziwym zaś ich agonistą są endorfiny. Opioidy mogą nasilać także wydzielanie dopaminy w jądrze półleżącym. Odstawienie substytutu szczęścia wyzwala następnie przykre objawy fizyczne: podwyższone wartości tętna, oddechu i ciśnienia tętniczego krwi, drżenie, pocenie się, biegunkę. W miarę rozwoju uzależnienia w mózgu zachodzą zmiany powodowane nie tylko działaniem leku, ale również zachowaniami i okolicznościami związanymi z jego zdobywaniem i zażywaniem- na przykład zakupem leku, przygotowaniem akcesoriów do jego aplikacji. Pojawiają się trwałe ślady pamięciowe i wzorce zachowań, bez których życie wydaje się niemożliwe. Czy opioidy stosowane w leczeniu bólu nie generują uzależnienia? Niestety nie.

REKLAMA

W leczeniu opioidami istnieje sporo pułapek. Pacjent, który domaga się kolejnej dawki leku lub intensyfikacji leczenia, może zarówno robić to z powodu silnych dolegliwości bólowych, doświadczania nawrotów bólu lub dolegliwości zespołu odstawiennego, jak również być osobą ze skłonnością do nadużywania substancji psychoaktywnych. Ryzyko popełnienia błędów w stosowaniu opioidów i uzależnienia od nich nie zależy od tego, czy podaje się je w celu leczenia przewlekłego bólu nowotworowego, czy z zamiarem łagodzenia bólu innego pochodzenia. Jest ono związane z przewlekłym charakterem dolegliwości bólowych, a nie z rozpoznaniem choroby nowotworowej czy nawet stopniem nasilenia bólu.  Pewne jest tylko jedno- opioidy uzależniają i nierozsądnym jest to kwestionować.

REKLAMA

Czy leczenie opioidami jest bezpieczne?

Od kilku lat prym wiodą szkolenia, konferencje i artykuły naukowe rozpoczynające się od słów „Nie bójmy się opioidów”. Odczarujmy morfinę i jej pochodne, nie obawiajmy się  ich stosować u chorych z bólem nie tylko nowotworowym, przestańmy stygmatyzować chorych różowymi receptami. Słuszna idea. W ferworze dyskusji pada jednak często stwierdzenie, że pacjent z bólem nie może uzależnić się od leków opioidowych, bo nie stosuje ich rekreacyjnie. Informacja taka była forsowana przez koncerny farmaceutyczne już od późnych lat dziewięćdziesiątych.  Jak to możliwe, że znając mechanizm uzależnień pozwoliliśmy się przekonać, że opioidy uzależniają tylko chcących się uzależnić?

Może zainteresuje Cię leczenie bólu w dnie moczanowej? Zajrzyj: Przegląd lekowy 06

Kryzys w USA

Spójrzmy na krótkie statystyki. W 2017 roku amerykański Departament Zdrowia i Usług Socjalnych (Department of Health and Human Services – HHS) opublikował raport zawierający ostrzeżenie związane z nadużywaniem opioidów oraz pięciopunktowy plan naprawczy obecnej sytuacji, która urasta do rangi największych problemów zdrowotnych Amerykanów. Według tego dokumentu:

 • 116 chorych umiera każdego dnia z powodu przedawkowania opioidów
 • 2,1 miliona osób w Stanach Zjednoczonych nadużywa opioidów
 • 11,5 miliona recept na opioidy określono jako nadużycie lub próby wyłudzenia leku
 • 504 miliardy  dolarów to koszty, jakie ponosi społeczeństwo amerykańskie w związku z osobami uzależnionymi

Jeśli liczby to za mało, warto również użyć porównań obrazowych:

 • W 2016 roku opioidy spowodowały więcej zgonów niż broń palna czy wypadki drogowe
 • Opioidy wyprzedziły już szalejącą w latach osiemdziesiątych epidemię wirusa HIV
 • Od roku 2000 z powodu przedawkowania umarło 200 tys. Amerykanów – ponad trzy razy więcej niż podczas wojen w Wietnamie, Afganistanie i Iraku razem wziętych

Prezydent Donald Trump w swoich przemówieniach wielokrotnie wypowiada wojnę narkotykowym dilerom, którym mają grozić najsurowsze kary. Problem w tym, że uzależnieni od opioidów Amerykanie to nie zaniedbani narkomani, kupujący działkę w ciemnej dzielnicy.  Większość z nich nabywa swój narkotyk w aptekach, stosując różne mniej lub bardziej wysublimowane triki na zdobycie kolejnej recepty. Można dziś śmiało powiedzieć, że Ameryka jest uzależniona. Za jej nałogiem stoi zaś nie tylko ludzka skłonność do używek. Swój udział ma tu chciwa polityka lekowa koncernów farmaceutycznych, nieuczciwi bądź naiwni lekarze i farmaceuci, a także rząd. Ten ostatni przez lata ignorował narastanie problemu i przymykał oko na lawinowo rosnące statystyki zużycia opioidów. Make America Great Again  powinno dziś brzmieć raczej Make America Clean Again. Od czego jednak zacząć?

To jest pierwszy artykuł z serii. Wkrótce pojawią się następne.
REKLAMA
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz