REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 20 grudnia 2018

Leczenie przeciwbólowe u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka – rola farmaceuty

Ból to jedna z najczęstszych dolegliwości, jaką pacjenci zgłaszają podczas wizyty w aptece. Spora ich część cierpi na dolegliwości związane z układem ruchu, które mogą być wynikiem urazu, bądź zmian chorobowych. W takim przypadku, poza rekomendacją wizyty u lekarza celem wdrożenia ewentualnego leczenia przyczynowego, warto również zaproponować leczenie objawowe.

Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne (NLPZ)

REKLAMA
REKLAMA

Grupą preparatów o komponencie przeciwbólowej są niesteroidowe leki przeciwzapalne (m.in. diklofenak, ibuprofen, naproksen). Są one jednymi z najczęściej sprzedawanych leków na całym świecie oraz preparatami z wyboru w leczeniu bólu dotyczącego układu mięśniowo-szkieletowego [1,2,3]. Jednak ze względu na swój mechanizm działania, ich stosowanie, zwłaszcza przewlekłe, może się wiązać z pojawieniem się działań niepożądanych. Dotyczą one między innymi przewodu pokarmowego. Z tego względu omawiane leki nie są wskazane u osób cierpiących między innymi na chorobę wrzodową żołądka, ponieważ ich zastosowanie może wiązać się z ryzykiem wystąpienia krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego [1].

Leczenie miejscowe – bezpieczniejsza alternatywa

W przypadku objawowego leczenia dolegliwości bólowych związanych z układem ruchu można pacjentom również zaproponować preparaty zawierające w swoim składzie substancje z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, ale w formie do podania miejscowego.

Jak pokazują badania, ta grupa leków wiąże się z mniejszym ryzykiem występowania działań niepożądanych i dobrze tolerowaną alternatywą [2]. Miejscowe podanie NLPZ powoduje ulgę w bólu większą od placebo i porównywalną do doustnego podania ibuprofenu [4], a ich skuteczność w badaniach klinicznych oceniana była nawet na 92% [2].

Ta grupa preparatów jest leczeniem pierwszego wyboru wśród pacjentów z ryzykiem gastrologicznym oraz u osób po 75. roku życia [4]. Wynika to z faktu, że zewnętrzne podanie leku pozwala na uniknięcie pojawienia się działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego, nerek oraz układu krążenia, ponieważ substancja przenika do krążenia ogólnego powoli i w bardzo niewielkich ilościach (około 5% w stosunku do dawki równoważnej, podanej doustnie), wyeliminowany jest również proces pierwszego przejścia [2,3,5]. Działania niepożądane związane z taką terapią występują u niewielkiej grupy pacjentów i są raczej związane z miejscowymi reakcjami nadwrażliwości na zastosowaną substancję [2].

Jaką wybrać substancję?

 

Dobrze poznaną i przebadaną pod kątem miejscowego leczenia bólu w układzie ruchu substancją czynną jest diklofenak, który między innymi charakteryzuje się wysoką skutecznością przeciwbólową i przeciwzapalną w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawów [5]. Diklofenak należy do grupy NLPZ o silnym i krótkim działaniu [1]. Silniej blokuje COX-2 niż COX-1, dlatego uważa się, że jego potencjał wrzodotwórczy (potencjalna gastrotoksyczność) jest relatywnie niski i jego stosowanie cechuje się mniejszym ryzykiem powikłań ze strony przewodu pokarmowego w porównaniu do innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych np. ibuprofenu, a nawet koksybów [1,6].

Z uwagi na swój charakter chemiczny (słaby kwas) substancja ta łatwo przenika przez skórę, a dodatkowo kumuluje się tkankach ze zmianami zapalnymi [7]. Badania wskazują na fakt, że stężenie leku w stawie po podaniu miejscowym jest wyższe niż po podaniu tej samej substancji doustnej w dawce równoważnej [5].

W badaniach klinicznych wykazano, że po jego podaniu ból zmniejszył się znacząco u ponad połowy badanych [8]. Dodatkowo substancja ta wykazywała wpływ na poprawę ruchomości i zmniejszenie porannej sztywności stawów [7].

Co jednak ważniejsze, z uwagi na dobro pacjenta obarczonego potencjalnymi czynnikami ryzyka (choroby układu pokarmowego), miejscowe leczenie przy zastosowaniu diklofenaku cechuje się bardzo dobrą tolerancją i zdecydowanie mniejszym ryzykiem typowych ogólnoustrojowych działań niepożądanych [9].

Podczas rekomendowania leku warto również zwrócić uwagę na dawkę diklofenaku, szczególnie jeśli pacjent skarży się na silny i uciążliwy ból. Na rynku dostępne są przede wszystkim leki o stężeniu 1%. Wyjątkiem jest Voltaren MAX, który w swoim składzie zawiera ponad dwukrotność tej dawki (23,2 mg/g). Ponadto może zapewnić wygodę stosowania, ponieważ wystarczy, aby pacjent użył go dwa razy dziennie [10,11]. Dodatkowo lek ten przygotowany jest w formie emulgelu (łączy w sobie właściwości emulsji i żelu), co zapewnia wyższe przenikanie leku przez tkanki do miejsca objętego procesem zapalnym i szybszy początek działania [12].

Piśmiennictwo:

 1. Woroń J i in. Porównanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Medycyna po Dyplomie 2011; 6(183): 55-63
 1. Heyneman CA et al. Oral versus topical NSAIDs in rheumatic diseases: a comparison. Drugs. 2000 Sep;60(3):555-74
 2. Haroutiunian S et al. Topical NSAID Therapy for Musculoskeletal Pain. Pain Medicine 2010; 11: 535–549
 3. Stanos SP, Galluzzi KE. Topical therapies in the managment of chronić pain. Postgrad Med. 2013; 125: 25-33
 1. Zajączkowska R. Miejscowe leczenie bólu. Medycyna Praktyczna; https://www.mp.pl/bol/badania/96492,miejscowe-leczenie-bolu (data wejścia 17-11-2018)
 2. Samborski W. Niesteroidowe leki przeciwzapalne a powikłania sercowo-naczyniowe i gastroenterologiczne — algorytm wyboru. Choroby Serca i Naczyń 2016; 4: 257–264
 3. Banning M. Topical diclofenac: Clinical effectiveness and current uses in osteoarthritis of the knee and soft tissue injuries. Expert Opin Pharmacother.2008; 9(16): 2921-2929
 4. Rogers NV, Rowland K. Alternatywa dla doustnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych w ostrym urazie w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego. The Journal of Family Practice 2011; 60(3): 147-148
 5. Tyler Wadsworth L et al. Efficacy and safety of diclofenac sodium 2% topical solution for osteoarthritis of the knee: a randomized, double-blind, vehicle-controlled, 4week study. Current Medical Research & Opinion 2016; 2: 241–250
 6. Strona producenta. voltaren.pl (data wejścia 17-11-2018)
 7. Charakterystyka Produktu Leczniczego Voltaren MAX
 8. Folzer E et al. Comparison of skin permeability for three diclofenac topical formulations: an in vitro study. Pharmazie. 2014; 69(1): 27-31

CHPL/CHVOLT/0064/18

Informacja o leku

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz