REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 8 listopada 2016

Leczenie starszych to farmakohazardologia

REKLAMA

Podsumowania dokonała kierownik projektu dr n. farm. Agnieszka Neumann-Podczaska, która wyjaśniła jego założenia i powód podjęcia tego tematu.

– Największym wyzwaniem w przypadku pacjentów geriatrycznych jest obecnie farmakologia, która nie bez powodu jest nazywana w tych sytuacjach „farmakohazardologią” – podkreślała Neumann-Podczaska. – Polipragmazja to coś z czym zmagają się starsi pacjenci na całym świecie. Co piąty taki pacjent przyjmuje codziennie dziesięć lub nawet więcej leków. U takich osób ryzyko wystąpienia interakcji wynosi 100%.

Wraz ze wzrostem liczby leków w terapii wykładniczo wzrasta ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Zdaniem szefowej projektu „Opieka farmaceutyczna w geriatrii”, farmakologia starszych pacjentów to błędne koło. Występująca w ich przypadku polipragmazja prowadzi do interakcji i niepożądanych działań, które często są przez lekarzy rozpoznawane jako wielochorobowość. To z kolei prowadzi do ordynowania kolejnych leków i koło się zamyka.

REKLAMA

– Ogromnym problemem u pacjentów starszych jest nieumiejętność rozpoznania kolejnego efektu polekowego i traktowanie go jako objawu choroby – podkreślała dr Neumann-Podczaska.

REKLAMA

Ta sytuacja stanowiła główną przyczynę rozpoczęcia projektu „Opieka farmaceutyczna w geriatrii”, który został zainicjowany na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Do projektu zaproszono 30 aptek ogólnodostępnych z terenu Poznania. Efektem pracy farmaceutów, którzy wzięli udział w projekcie jest 300 analiz, które wkrótce zostaną podsumowane i opublikowane. Jednym z celów programu było redukowanie liczby leków stosowanych przez pacjentów zakwalifikowanych do „Opieki Farmaceutycznej…”.

Namacalnym efektem projektu są też „Kryteria Potencjalnie Niepoprawnej Farmakoterapii w Geriatrii”. Opracowane zostały one w oparciu o dostępne na świecie kryteria potencjalnych nieprawidłowości w leczeniu chorych starszych i zaopiniowane przez zespół wybitnych ekspertów z dziedziny geriatrii i farmakologii. To pierwsza w Polsce lista leków, których należy unikać u osób starszych, niezależnie od stanu klinicznego oraz w odniesieniu do istniejących schorzeń pacjentów.

– Starsi pacjenci są w stanie zmielić w młynku 10 tabletek tylko po to, żeby łatwiej było im je połknąć – mówiła dr Agnieszka Neumann-Podczaska dodając, że taki proszek może przynieść katastrofalne skutki.

Podczas konferencji najciekawsze przypadki pacjentów, którzy skorzystali „Opieki farmaceutycznej w geriatrii” przedstawiły dwie farmaceutki biorące udział w programie – dr n. farm. Agnieszka Saran-Jagodzińska z Apteki „Arnika” w Luboniu i mgr farm. Iwona Matuszak z apteki „Pharmacon” w Pniewach. Ich spotkania z pacjentami zakwalifikowanymi do programu odbywały się w aptekach (w „pokoju kierownika) ale również w ich domach (kiedy stan zdrowia pacjentów nie pozwalał na wizytę w aptece). Opisane przykłady pokazały, że redukcja liczby stosowanych przez pacjentów leków nie pogarszała ich stanu zdrowia.

Wśród gości konferencji znaleźli się dr hab. n. farm. Agnieszka Skowron, mgr farm. Alina Górecka, dr n. farm. Piotr Brukiewicz, dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis i dr hab. Bożena Karolewicz.

Źródło: mgr.farm

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych