REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 30 lipca 2018

Leczenie zakażenia wirusem HIV i hemofilii zagrożone

Artykuł pochodzi z serwisu
W dokumencie Polityka Lekowa Państwa na lata 2018-2022 zapowiedziano, że resort zdrowia chce zmienić zasady finansowania leków na HIV/AIDS oraz hemofilię.
REKLAMA

Chorzy na AIDS oraz hemofilię sprzeciwiają się projektowanym w tym dokumencie regulacjom, które nie były konsultowane ani ze specjalistami odpowiednich dziedzin medycyny, ani z organizacjami pacjenckimi. Polskie rozwiązania w zakresie organizacji leków dla pacjentów z hemofilią i HIV/AIDS są chwalone na świecie i zalecane przez międzynarodowe organizacje. Niestety, planowane zmiany, mogą poważnie zaburzyć to zjawisko.

Autorzy Polityki Lekowej Państwa na lata 2018-2022 zdecydowali się na przeniesienie do budżetu refundacyjnego NFZ terapii finansowanych dotychczas w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS oraz Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne.

REKLAMA

Włączenie leków na hemofilię czy zakażenie wirusem HIV do standardowych procedur refundacji może być poważnym zagrożeniem dla pacjentów. Tego zdania jest zarówno Prof. Miłosz Parczewski, prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, jak i prof. Krystyna Zawilska, Przewodnicząca Grupy ds. Hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

REKLAMA

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV  na lata 2017 – 2021 oraz program polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z HIV również na lata 2017 – 2021″ zakładał pełne i kompleksowe leczenie pacjentów, dzięki czemu Polska jest wiodącym krajem w Europie pod względem farmakoterapii zakażeń HIV. Analiza skuteczności terapi wskazuje bowiem, że  u ponad 90 % osób leczonych w Polsce anty-HIV, poziom wirusa HIV w surowicy krwi jest niewykrywalny. Oznacza to, iż osoby z niewykrywalną wiremią są praktycznie niezakaźne, a skuteczne leczenie prowadzi do zahamowania epidemii HIV/AIDS.

Z kolei w przypadku terapii hemofilii, ciągła dostępność do różnorodnych koncentratów czynników krzepnięcia jest niezbędna dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne, ponieważ nie da się przewidzieć kiedy i  który chory zakrwawi, ile i jakiego czynnika będzie potrzebował. Wprowadzenie konieczności zakupu koncentratów przez każdy szpital oddzielnie jest o wiele mniej bezpieczne niż obecnie przyjęty schemat. Centralny przetarg powoduje, że pula koncentratów jest duża  i w razie potrzeby można je przekazywać  z jednego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  do drugiego.

Na uwagi do dokumentu resort zdrowia czekał do 27 lipca  włącznie. Opracowanie zostało również przesłane do WHO, która podjęła się recenzji dokumentu.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych