REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 27 czerwca 2018

Lek recepturowy wykonany w ten sposób nie może być refundowany

Artykuł pochodzi z serwisu

Naczelna Izba Aptekarska wystosowała pytanie do Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zasad refundacji leków recepturowych, do których wykonania wykorzystano lek gotowy sprowadzony z zagranicy. Stanowisko w tej sprawie zajęło Ministerstwo Zdrowia.

Ustawodawca zróżnicował pojęcie decyzji o objęciu refundacją i „zgody na refundację” (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące określenia prawidłowych reguł rozliczania refundacji dla leków sprowadzanych z zagranicy w trybie art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2211), w celu sporządzenia refundowanego leku recepturowego, Departament Polityki Lekowej i Farmacji poinformował, iż w sytuacji, gdy zgodnie z receptą lekarską z leków gotowych należy przygotować lek recepturowy, zastosowanie znajdzie przepis rangi ustawowej, tj. art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.) – dalej jako „ustawa o refundacji”.

Zgodnie z jego treścią, leki recepturowe przygotowane z surowców farmaceutycznych lub z leków gotowych, dla których została wydana decyzja administracyjna o objęciu refundacją, są wydawane świadczeniobiorcy za odpłatnością ryczałtową, pod warunkiem, że przepisana dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej dawki leku gotowego w formie stałej stosowanej doustnie.

Na gruncie ustawy o refundacji ustawodawca zróżnicował pojęcie decyzji o objęciu refundacją, które dotyczy decyzji wydawanej w tzw. refundacji systemowej dla podmiotu odpowiedzialnego lub przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego i „zgody na refundację”, która wydawana jest dla indywidualnego pacjenta w oparciu o art. 39 ust. 1 ustawy o refundacji.

W świetle obowiązujących przepisów, w nawiązaniu do przesłanego pytania nie jest zatem możliwe sporządzenie leku recepturowego refundowanego.

Źródło: WOIA

Tagi: 
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych