REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 14 listopada 2019

Lek recepturowy z VAT 8%, a składniki do jego wykonania z VAT 23%

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska opublikowała na swojej stronie opinię prawną dotyczącą ustalania stawki podatku VAT na lek recepturowy wykonywany w aptece. Wątpliwości dotyczyły tego czy powinna ona wynosić 8% w sytuacji, gdy producenci surowców recepturowych od 1 listopada stosują na nie stawkę VAT 23%.

Producenci surowców farmaceutycznych zmienili stawkę VAT przy sprzedaży swoich wyrobów na 23%. Apteka dokonując zakupu otrzymuje zatem fakturę z VAT 23%. Następnie sporządzając lek recepturowy wycenia go, dodając VAT (na chwilę obecną najczęściej 8%). Izba zadała Kancelarii Lex Secure pytanie czy takie postępowanie jest zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym.

Kancelaria wskazuje, że zgodnie z treścią pkt 13-15 załącznika nr 3 do ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako u.p.t.u.), który zawiera wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% (obecnie ze względu treść art. 146aa ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. jest to 8%), następujące towary związane z ochroną zdrowia podlegają opodatkowaniu stawką 8%:

REKLAMA
  1. wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 175, 447 i 534) dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską;
  3. środki odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych.

Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne w rozumieniu ustawy: lekiem recepturowym – jest produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej, a w przypadku produktu leczniczego weterynaryjnego – na podstawie recepty wystawionej przez lekarza weterynarii.

REKLAMA

– Powyższe pozwala stwierdzić, że ustalanie ceny leku recepturowego przez aptekę poprzez doliczanie 8% stawki podatku VAT, jest działaniem zgodnym z obowiązującym porządkiem prawnym. Owa stawka oprocentowania wynika bowiem bezpośrednio z treści przepisów. Na marginesie należy wskazać, iż podstawowe substancje farmaceutyczne zostały usunięte ze wskazanego powyżej wykazu. Z powyższego faktu wynika zachowanie producentów surowców farmaceutycznych polegające na zwiększeniu naliczanej stawki podatku VAT do 23% – czytamy w opinii Lex Secure.

VAT na surowce recepturowe budzi wątpliwości

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej wystosowała pytanie do Jerzego Kwiecińskiego (Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju), w sprawie nowej stawki VAT na surowce recepturowe, która ma obowiązywać od 1 listopada. Okazuje się, że niektóre podmioty kwestionują zmianę VAT na surowce recepturowe od 1 listopada. Wskazują, iż powinna ona nastąpić dopiero od 1 kwietnia przyszłego roku. A wynika to z faktu, że wspomniany załącznik nr 3 ma obowiązywać właśnie od 1 kwietnia 2020 roku, a nie od 1 listopada. Wspomniana ustawa faktycznie weszła w życie już 1 listopada, ale tylko częściowo. Znajdujące się w niej przepisy przejściowe określają, że w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r. obowiązuje dotychczasowy załącznik nr 3 (czytaj więcej: Kwestia nowej stawki VAT na surowce recepturowe budzi wątpliwości).

– Na podstawie powyższego można wywnioskować, że dotychczasowe brzmienie stosownego zapisu dotyczącego produktów leczniczych z załącznika nr 3 obowiązuje do 31 marca 2020 r. i nie ulega zmianie od 1 listopada 2019 r. – pisze prezes NRA, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

W związku z tym, że istnieją obecnie dwie różne koncepcje dotyczące wejścia w życie nowej stawki VAT na surowce farmaceutyczne do receptury aptecznej, Naczelna Izba Aptekarska zwraca się z prośbą do Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o udzielenie informacji, od której daty dokonana jest zmiana wysokości stawki VAT na surowce farmaceutyczne (czytaj również: Jak obliczamy koszt sporządzonych w aptece leków recepturowych).

– Ze względu na wagę interpretacji, o którą wnioskujemy dla prawidłowej działalności przedsiębiorcy prowadzącego aptekę ogólnodostępną, uprzejmie proszę o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej – pisze prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Źródło: ŁW/Lubelska OIA

859_014921opinia_prawna

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych