Lekarka podaje sposób na opornego aptekarza | farmacja.pl

Lekarka podaje sposób na opornego aptekarza

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-07-31 08:37:51 /

Dr n. med. Jadwiga Pyszkowska - Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Medycyny Paliatywnej - wystosowała list do lekarzy, w którym twierdzi, że nadinterpretacja przepisów i restrykcyjne postawy aptekarzy w ich opioidofobii, są jednymi z barier w dostępności do farmakoterapii bólu, szczególnie dla chorych na nowotwory. Lekarka dostarcza materiały mające uświadamiać „opornych” aptekarzy.

- Jedną z wielu barier w dostępności do skutecznej, bezpiecznej i aktualnej farmakoterapii bólu pacjentom cierpiących na przewlekłe zespoły bólowe jest nieznajomość bieżących przepisów lub ich niewłaściwa interpretacja. Szczególnie dotkliwa dla chorych z bólem w chorobie nowotworowej - czytamy w liście Jadwigi Pyszkowskiej.

Wraz z listem lekarka przekazała kilka załączników, do których propagowania treści zachęca. Znajdują się w nich aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące zapisu analgetyków opioidowych na recepcie Rpw.

- Proponuję wykonać kserokopie (koniecznie w kolorze!) i przekazywać do aptek przez pacjentów lub ich opiekunów realizujących te recepty - pisze w liście Pyszkowska. - Jestem przekonana, że ta metoda przyczyni się do wygaszenia nadinterpretacji przepisów i restrykcyjnych postaw aptekarzy w ich opioidofobii oraz ułatwi im argumentację wobec kontrolerów NFZ lub Nadzoru Farmaceutycznego każdego szczebla. Również przyczyni się do poprawy podmiotowości i jakości opieki farmaceutycznej nad chorym cierpiącym.

Jednym z załączników jest artykuł mgr farm. Łukasza Waligórskiego z portalu farmacjaija.pl, w którym wyjaśnia on kwestię braku możliwości legitymowania w aptece pacjenta, który chce zrealizować receptę na leki narkotyczne.

- Tekst jest tak oczywisty, że rezygnuję z komentarza. Zwracam jednak uwagę, że problem dotyczy pacjentów, a nie osoby przynoszącej za pacjenta receptę Rpw. do realizacji lub odbioru analgetyków. W takim przypadku, jeśli aptekarz ma wątpliwości, to wzywa policjanta do wyjaśnienia i wylegitymowania. Aptekarz nie jest uprawnionym funkcjonariuszem do legitymowania i spisywania danych osobowych. Taka akcja wzbudza niepewność i niepokój wobec zalecanej terapii, rozwija opioidofobię w społeczeństwie i narusza prawa obywatelskie.
Załączniki

- 2017_lipiec_pismo_JP_ws_Rpw.pdf

- Legitymowanie_apteka.pdf

- Rpw._czerwiec_2017.pdf

- Rpw_przepisy_czerwiec_2017_rok.pdf

Źródło: izba-lekarska.org.pl / podyplomie.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj