Leki drożeją, bo pojawiają się odpowiedniki | farmacja.pl

Leki drożeją, bo pojawiają się odpowiedniki

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-08-24 10:50:00 /

Ministerstwo Zdrowia odpowiada na zarzuty dotyczące wzrostu cen niektórych leków, w związku z wejściem w życie 1 września nowego wykazu leków refundowanych i tłumaczy, mechanizm refundacji leków.

Kwestie związane z refundacją leków reguluje ustawa o refundacji. Określa ona sposób wyznaczania podstawy limitu finansowania w obrębie danej grupy limitowej. Tą podstawą jest najwyższa spośród najniższych cen hurtowych za DDD (dobową definiowaną dawkę) leku, który dopełnia 15% obrotu ilościowego, liczonego według DDD zrealizowanego w tej grupie limitowej w miesiącu poprzedzającym o 3 miesiące ogłoszenie obwieszczenia refundacyjnego.

- Gdy pierwszy odpowiednik leku zostaje objęty refundacją w danym wskazaniu, podstawą limitu w grupie limitowej jest cena hurtowa za DDD tego odpowiednika. Jeżeli na listę leków refundowanych wchodzą też inne odpowiedniki – podstawa limitu nie może być wyższa niż cena hurtowa za DDD pierwszego odpowiednika - czytamy w komunikacie Ministerstwa Zdrowia.

W rezultacie ceny leków wzrastają z dwóch powodów: ponieważ zmieniła się cena leku, który był podstawą limitu finansowania lub inny (tańszy) odpowiednik stał się podstawą tego limitu.Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że wszystkie leki, które od 1 września podrożeją, mają swoje tańsze odpowiedniki. Resort zapewnia też, że wzrost dopłat w przypadku obniżenia limitu finansowania zazwyczaj ma charakter przejściowy. Wnioskodawcy (firmy farmaceutyczne) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o refundacji mogą składać wnioski o obniżenie urzędowych cen zbytu. To zazwyczaj skutkuje obniżeniem dopłaty pacjentów. Jeżeli nie zachodzi konieczność uzupełnienia danych, wnioski tego rodzaju są rozpatrywane w ustawowym terminie do 30 dni.

- Realizując szeroko pojętą politykę lekową, przykładamy bardzo dużo uwagi do kwestii skuteczności i bezpieczeństwa refundowanych leków. Każda pozycja w wykazie jest technologią medyczną, której jakość została potwierdzona przez wyczerpujące dowody naukowe - zapewnia resort zdrowia. - Rozwiązania, które oferujemy pacjentom, spełniają szereg rygorystycznych wymagań oraz standardów – w duchu najnowszych wytycznych światowych HTA i EBM.

Produkty lecznicze są dopuszczane do stosowania jako odpowiedniki tylko i wyłącznie wtedy, kiedy w toku badań biorównoważności zostanie wykazane ich tożsame działanie oraz gwarancja uwalniania substancji czynnej w tym samym czasie i w takim samym stężeniu. W Polsce te leki są dopuszczane do obrotu przez prezesa URPL, który wydaje stosowną decyzję w oparciu o szczegółowe raporty na temat ich skuteczności i bezpieczeństwa.

- Obejmowanie refundacją kolejnych odpowiedników to działanie systemowe. Celem jest nie tylko zwiększanie ilości dostępnych opcji terapeutycznych, lecz także tworzenie szerokiego pola naturalnej konkurencji między firmami farmaceutycznymi. Taka sytuacja przełamuje nienaturalne monopole oraz przyczynia się do stymulowania branży farmaceutycznej w kierunku jej szybszego rozwoju - tłumaczy Ministerstwo Zdrowia, i zapewnia, że najważniejsze jest jednak to, że pozwala obejmować refundacją coraz tańsze nowe leki, które działają tak samo jak te, które już są w wykazie. Za określeniami „odpowiednik” i „zamiennik” kryje się pełna gwarancja (poparta dowodami naukowymi), że pacjent otrzymuje ten sam lek, tylko w innym opakowaniu.

Źródło: MZ

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj