Autor: Sebastian Bort Opublikowano: 9 lipca 2018

Leki przeciwgorączkowe w przebiegu ospy wietrznej u dziecka

Ospa wietrzna to jedna z najczęściej występujących chorób zakaźnych wieku dziecięcego. Oprócz charakterystycznej, dla tej choroby, swędzącej wysypki, objawów dodatkowych takich jak ból głowy, ból gardła, ból mięśni i ogólnego zmęczenia, czasem dochodzi do powikłań, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia dziecka. Ospie wietrznej i pojawianiu się zmian skórnych często towarzyszy gorączka i wtedy konieczne jest podanie dziecku leków przeciwgorączkowych.

Ospa wietrzna to choroba zakaźna wywoływana przez wirus Varicella zoster (VZV) z rodziny Herpesviridae. Wirus ten charakteryzuje się wyjątkowo wysoką zakaźnością sięgającą nawet do 90%. Zakażenie nim następuje drogą kropelkową, poprzez kontakt z zanieczyszczonymi przedmiotami lub drogą wertykalną od matki do płodu. Wirus po przejściu przez nabłonek dróg oddechowych przedostaje się do węzłów chłonnych, tam namnaża się i następnie dostaje się do skóry.

Pierwszy etap choroby to bezobjawowy okres inkubacji trwający od 10 do 21 dni. Następnie na 1-2 dni przed wystąpieniem objawów rozpoczyna się okres zakaźności, który trwa do momentu przyschnięcia wszystkich zmian. Bezpośrednio przed pojawieniem się zmian skórnych wyróżnia się okres objawów prodromalnych (stanu podgorączkowego, bólu głowy, objawów zakażenia dróg oddechowych). Dopiero potem pojawiają się swędzące zmiany skórne – początkowo w postaci plamek, następnie grudek, pęcherzyków i na końcu strupków, które samoistnie odpadają. Zmiany skórne początkowo pojawiają się na tułowiu (plecach, klatce piersiowej i brzuchu) następnie na twarzy, owłosionej skórze głowy i na kończynach. Zmiany te mogą również występować na błonach śluzowych (podniebienia, dziąseł, policzków, brzegów języka, krtani, spojówek, rogówki, brzegów powiek i błon śluzowych okolic odbytu i narządów rodnych). Zmiany skórne pojawiają się rzutami i w związku z tym na ciele obserwuje się zmiany w różnym stopniu rozwoju. Pojawianiu się zmian skórnych często towarzyszy gorączka nawet do 40C. Zazwyczaj ospa wietrzna przebiega łagodnie i nie wymaga hospitalizacji. Niestety czasem może dochodzić do bardzo poważnych powikłań między innymi: bakteryjnych zakażeń skóry, zakażeń układu oddechowego, powikłań neurologicznych, kardiologicznych, ze strony narządu wzroku jak również zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego, zakażeń inwazyjnych i innych. Przechorowanie ospy wietrznej daje trwałą odporność, chociaż zdarzają się powtórne zachorowania. Po zakończeniu choroby, wirus w postaci letalnej, pozostaje w zwojach nerwów czaszkowych oraz rdzeniowych i w przypadku osłabionej odporności może uaktywnić się i powodować zachorowanie na półpaśca.

Najczęstszym powikłaniem jakie występuje w przebiegu ospy wietrznej jest wtórne nadkażenie bakteryjne zmian skórnych. Nadkażenie to wywoływane jest głównie przez paciorkowce typu A oraz gronkowca złocistego. Do wtórnych bakteryjnych zakażeń skóry, rozwijających się jako powikłanie ospy, należą: ropnie, ropowica, liszajec zakaźny, pęcherzyca gronkowcowa, posocznica, róża, zapalenie tkanki podskórnej, czasem nawet sepsa (rzadko). Nadkażenie bakteryjne skóry wymaga zastosowania antybiotyków oraz niekiedy hospitalizacji. Ze względu na ryzyko takich powikłań bardzo ważna jest odpowiednia pielęgnacja skóry i zmian skórnych występujących u dziecka.

Czasem pojawianiu się zmian skórnych, w przebiegu ospy wietrznej, towarzyszy gorączka i konieczne może być podanie leków przeciwgorączkowych. W przebiegu ospy wietrznej u dziecka, lekiem przeciwgorączkowym z wyboru jest paracetamol. Nie zaleca się stosowania ibuprofenu i innych Niesteroidowych Leków Przeciwzapalnych (NLPZ) oraz kwasu acetylosalicylowego i jego pochodnych.

Paracetamol jest substancją leczniczą o działaniu przeciwgorączkowym i przeciwbólowym. Wpływa na ośrodek termoregulacji, rozszerza skórne naczynia krwionośne, zwiększa wydzielanie potu i ułatwia oddawanie ciepła. Charakteryzuje się dość dobrym profilem bezpieczeństwa i w dawkach terapeutycznych nie wykazuje wielu działań niepożądanych. Leki zawierające paracetamol, przeznaczone dla dzieci, dostępne są w różnych dawkach i w różnych postaciach farmaceutycznych takich jak tabletki, granulaty, czopki, zawiesiny i roztwory doustne. Bardzo ważne i istotne jest ich odpowiednie dawkowanie. W zależności od drogi podania, powinny być one podawane w dawkach, przeliczanych na masę ciała dziecka a nie na jego wiek. Dawkowanie leków zawierających paracetamol przedstawiono na rysunku 1.

Inną substancją leczniczą o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym powszechnie stosowaną w przypadku gorączki u dzieci jest ibuprofen. Ibuprofen należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) i hamuje aktywność enzymatyczną cyklooksygenazy i tym samym hamuje powstawanie prostaglandyn, związków uczestniczących w reakcji zapalnej, przewodzeniu bodźców bólowych i powstawaniu gorączki. Jak podają wyniki kilku badań, stosowanie ibuprofenu i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych u dzieci z ospą wietrzną może zwiększać ryzyko występowania wtórnych nadkażeń skóry, wywołanych przez paciorkowce typu A, które z kolei mogą prowadzić do tworzenia się ropni oraz martwicy skóry i tkanek miękkich. W związku z tym, w przypadku gorączki u dziecka, pojawiającej się w przebiegu ospy wietrznej, nie należy stosować leków zawierających ibuprofen (i inne NLPZ) lub stosować je na wyraźne zalecenie lekarza.

U dzieci w przebiegu ospy wietrznej (i nie tylko) nie należy stosować leków zawierających kwas acetylosalicylowy. Kwas acetylosalicylowy to silny i skuteczny lek przeciwbólowy, przeciwgorączkowy i przeciwzapalny. Niestety wykazuje liczne działania niepożądane i jednym z takich działań jest wywoływanie choroby o nazwie Zespół Rey’a. Zespół Rey’a to choroba o bardzo ciężkim przebiegu i dużej śmiertelności. Jest to zespół objawów, które spowodowane są zaburzeniem funkcjonowania wątroby i układu nerwowego. Objawy zespołu Reya to wymioty, biegunka, przyśpieszony oddech, z jednej strony senność, zmęczenie, zobojętnienie a z drugiej strony agresja, drażliwość, złość, sztywność karku, wzmożone napięcie mięśniowe (wygięcie pleców), drgawki, utrata przytomności, zaburzenia krążeniowo-oddechowe, obrzęk mózgu i śmierć. Opublikowane dotychczas liczne badania naukowe, wskazują, że stosowanie kwasu acetylosalicylowego w trakcie chorób wirusowych zwiększa ryzyko wystąpienia Zespołu Rey’a. A ponieważ ospa wietrzna jest chorobą wirusową należy bezwzględnie przyjąć zasadę, że dziecku nie podaje się preparatów zawierających kwas acetylosalicylowy. Zasada ta dotyczy zarówno gorączki w przebiegu ospy wietrznej jak również gorączki w przebiegu innych chorób u dzieci.

Ospa wietrzna jest częstą choroba zakaźną wieku dziecięcego. Odpowiednia pielęgnacja i postępowanie powoduje, że przebiega ona zazwyczaj łagodnie i bez konieczności hospitalizacji. Czasem pojawianiu się zmian skórnych towarzyszy gorączka i wtedy lekiem z wyboru powinien być paracetamol. Natomiast w tym okresie nie należy stosować ibuprofenu i innych niesteroidowych lekówp (NLPZ), ponieważ mogą one zwiększać ryzyko wtórnych nadkażeń bakteryjnych skóry. Nie należy także stosować kwasu acetylosalicylowego, ponieważ zwiększa on ryzyko występowania niebezpiecznego dla zdrowia i życia dziecka Zespołu Rey’a.

Dr n. farm. Magdalena Stolarczyk, autorka bloga www.farmaceuta-radzi.pl

Bibliografia

1. Heininger U., Seward J.F., Varicella, Lancet 2006; 368: 1365–76
2. Arvin AM. Varicella-zoster virus. Clin Microbiol Rev 1996; 9: 361–81
3. Laupland KB, Davies HD, Low DE, Schwartz B, Green K,
McGeer A. Invasive group A streptococcal disease in children and association with varicella-zoster virus infection. Ontario Group A Streptococcal Study Group. Pediatrics 2000; 105: E60.
4. Lesko SM, O’Brien KL, Schwartz B, Vezina R, Mitchell AA. Invasive group A streptococcal infection and nonsteroidal antiinflammatory drug use among children with primary varicella. Pediatrics 2001; 107: 1108–15.
5. Zerr DM, Alexander ER, Duchin JS, Koutsky LA, Rubens CE. A case-control study of necrotizing fasciitis during primary varicella. Pediatrics 1999; 103: 783–90.
6. Choo P.W., Donahue J. G., Platt R., Ibuprofen and Skin and Soft Tissue Superinfections in Children with Varicella Ann Epihiol 1997;7:440-445.
7. Mierzejewska A., Jung A., Ospa wietrzna u dzieci. Pediatr Med Rodz 2012, 8 (4), p. 329-334

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz