REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 29 maja 2020

Leki przeciwpadaczkowe są dostępne i apteki powinny je mieć…

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Posłanki Jagna Marczułajtis-Walczak i Dorota Niedziela na początku maja skierowały do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie dostępności leków Frisium i Levitiracetam w aptekach. Zwracały uwagę, że rodzice dzieci stosujących te leki, mają problemy z ich zakupem. To z kolei prowadzi do wystąpienia objawów zespołu odstawiennego i szeregu innych niepokojących symptomów (czytaj również: Rodzice dzieci z padaczką mają problemy z lekiem. “Wystąpił nowy rodzaj napadu”…).

W swojej interpelacji wskazywały, że “są co prawda zamienniki, ale każdy jednak różni się od leku podstawowego, dziecko inaczej reaguje nawet na minimalne zmiany substancji”. Zapytały też kiedy leki Frisium i Levitiracetam pojawią się z powrotem dostępne w aptekach dla pacjentów (czytaj również: Chorzy z padaczką mają większe możliwości terapeutyczne).

Leki są dostępne, apteki mają je zapewnić

Odpowiedzi na pytania posłanek udzielił wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Co ciekawe wskazał on, że oba leki są dostępne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zwrócił więc uwagę, że zgodnie z art. 95 ust. 1 i 3 ustawy Prawo farmaceutyczne wszystkie apteki ogólnodostępne są zobowiązane do posiadania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w ilości i asortymencie niezbędnym do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych miejscowej ludności. A jeżeli w aptece ogólnodostępnej brak jest poszukiwanego produktu leczniczego, w tym również leku recepturowego, farmaceuta powinien zapewnić jego nabycie w tej aptece w terminie uzgodnionym z pacjentem.

REKLAMA

– W przypadku, gdy podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej, nie może wykonać obowiązku zapewnienia dostępu do produktu leczniczego wydawanego na receptę, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, jest obowiązany w ciągu 24 godzin poinformować o tym za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, który ustala przyczyny braku tego dostępu, a następnie inspektor wojewódzki niezwłocznie informuje Głównego Inspektora Farmaceutycznego o braku dostępności i jej przyczynach – informuje Maciej Miłkowski.

REKLAMA

W jego opinii zatem każda sytuacja braku leku powinna być weryfikowana przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną, jako jedno z podstawowych zadań tej inspekcji (czytaj również: Raportowanie braku leków tylko przez ZSMOPL. Odmowy z hurtowni do ZORZ).

64 preparaty levetiracetamu

Wiceminister zdrowia wskazuje też, że w przypadku lewetiracetamów na polskim rynku farmaceutycznym znajduje się szereg odpowiedników, o których farmaceuta w określonych przypadkach ma obowiązek poinformować pacjenta. W obowiązującym obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2020 r. znajdują się 64 leki zawierające w swoich składzie substancję czynną Levetiracetamum (czytaj również: Różnica między lekiem oryginalnym i generykiem, jak między mercedesem i trabantem?).

Maciej Miłkowski wskazuje tym samym na zapisy ustawy refundacyjnej, dotyczące wydawania z apteki odpowiedników. Osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie.

– Apteka ma obowiązek zapewnić dostępność tego leku, a osoba wydająca ma obowiązek, na żądanie świadczeniobiorcy, wydać taki lek. Podobny obowiązek wydania leku jest w przypadku, gdy lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna jest równa lub wyższa od ceny leku przepisanego na recepcie. Zatem w przypadku ograniczonej dostępności do produktu leczniczego danego producenta, farmaceuta ma obowiązek zapewnić pacjentowi odpowiednik innego producenta celem zachowania kontynuacji farmakoterapii przez pacjenta – informuje Miłkowski.

Źródło: sejm.gov.pl
©MGR.FARM

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych