REKLAMA
Autor: Redakcja rx edu pl Opublikowano: 23 grudnia 2019

Leki psychotropowe i narkotyczne – podsumowanie

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

23 listopada miała miejsce niecodzienna sytuacja. Chyba pierwszy raz w historii dotyczącej aptek w jednym momencie weszły w życie dwie nowelizacje tego samego rozporządzenia, czyli rozporządzenia MZ z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz. U. 2015 poz. 1889). Co jeszcze ciekawsze trzecia jest w drodze, w fazie projektu, ale nie ma sensu o niej wspominać, póki nie zacznie obowiązywać. Przejdźmy zatem do faktów. Najważniejsza zmiana dotyczyła zapisów § 6 ust. 1. Dotychczasowe brzmienie:

Recepta wystawiona na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe zawiera, oprócz danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, sumaryczną ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie albo ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki.

Zastąpiono w pierwszej nowelizacji (odnośnik tutaj Dz.U. 2019 poz. 2165) poniższym:

REKLAMA

Na recepcie wystawianej na preparat zawierający środek odurzający lub substancję psychotropową podaje się, oprócz danych określonych w przepisach art. 96a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz art. 96a ust. 1d, 1e lub 8 tej ustawy – jeżeli mają zastosowanie, sumaryczną ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki, przy czym dla recepty elektronicznej ilość tę podaje się wyłącznie liczbowo.

REKLAMA

By finalnie nadać mu mniej kontrowersyjną wersję, czyli aktualnie obowiązującą (odnośnik tutaj Dz.U. 2019 poz. 2301):

Na recepcie wystawianej na preparat zawierający środek odurzający lub substancję psychotropową podaje się, oprócz danych określonych w przepisach art. 96a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz art. 96a ust. 1d, 1e lub 8 tej ustawy – jeżeli mają zastosowanie, sumaryczną ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki, przy czym dla recepty w postaci papierowej ilość tę podaje się słownie.

Podsumowując:

 • uaktualniono w omawianym § odniesienie do art. 96a ustawy prawo farmaceutyczne,
 • zmieniono również § 5 ust. 1 (aktualizacja zasad wystawiania recept na środki odurzające i substancje psychotropowe na podstawie art. 95b – 96b ustawy Pf) oraz § 10 ust. 2 (zmiana kosmetyczna),
 • nie zrezygnowano z podania ilości sumarycznej na e-recepcie
 • nie określono, jak ma wyglądać zapis ilości sumarycznej na e-recepcie, innymi słowy każdy zapis, zarówno słowny, jak i liczbowy będzie prawidłowy,
 • utrzymano wyłącznie słowny zapis dla recept papierowych.

Przy okazji podkreślenia wymaga fakt, że ilość sumaryczna ma się pojawić na recepcie papierowej lub elektronicznej oprócz danych wymaganych przez art. 96a ust. 1 [informacje dotyczące pacjenta, lekarza, leku], 1d [dodatkowe adnotacje cito lub NZ], 1e [dane podmiotu drukującego lub „wydruk własny”] oraz 8 [inne dane dotyczące pacjenta, uprawnienie dodatkowe, odpłatność].  Oznacza to tyle, że ilość sumaryczna to dalej informacja dodatkowa, której nie zastępuje podanie dawki i ilości leku, ponieważ są to informacje wymagane dla wszystkich leków. Twierdzenie, że jest inaczej, wynika z niezrozumienia § 6 ust. 1. Tu naprawdę nie ma z czym polemizować.

Teraz dla zobrazowania kilka przykładów poprawnego i błędnego zapisu na e-receptach.

Zapis poprawny [forma zależy od programu gabinetowego]:

Także zapis bez nawiasu byłby prawidłowy.

Oczywiście zapis ilości sumarycznej w przypadku plastrów może mieć różną formę, o czym była mowa na przykładzie plastrów z fentanylem.

Inną formą zapisu jest wyrażenie za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki, czyli:

 • 5 pl. po 40 mg (lub pięć plastrów po czterdzieści mg albo nawet forma mieszana),
 • 20 tabl. po 10 mg (lub dwadzieścia tabletek po dziesięć mg).

Błędny zapis będzie wyglądał następująco:

Brakuje tu po prostu wyrażonej dodatkowo sumarycznej ilości substancji.

Ponadto taki zapis na recepcie papierowej również jest zły:

Przy okazji krótkie przypomnienie dotyczące zasad wystawiania recept na leki psychotropowe i narkotyczne:

 • e-recepta:
  • narkotyk – można wypisać na 90 dni; recepta ważna 30 dni, brak możliwości podania daty realizacji;
  • psychotrop – można wypisać na 360 dni, jednorazowe wydanie na maksymalnie 180 dni. Recepta ważna 30 dni, data realizacji*?.
 • recepta papierowa:
  • narkotyk – jw.
  • psychotrop – można wypisać i wydać na 120 dni; recepta ważna 30 dni, data realizacji*?

*- według odpowiedzi uzyskanej z Ministerstwa Zdrowia obowiązujący od 7 września br. art. 96a ust. 7 pkt 4 nie zabrania wystawiania i realizacji recept na leki psychotropowe z grup III-P i IV-P ze wpisaną późniejszą niż data wystawienia – datą realizacji. Niemniej jednak w nowelizacji rozporządzenia zostanie to ujęte w sposób bardziej czytelny.

Opracował: Konrad Okurowski

[zdjęcia e-recept zamieszczono za zgodą autorów]

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych