REKLAMA
Autor: Agnieszka Jeżewska-Żylik Opublikowano: 17 maja 2018

Leki wspomagające odchudzanie – czy takie istnieją?

Artykuł pochodzi z serwisu

Otyłość definiowana jest jako przewlekła choroba metaboliczna wynikająca z zaburzenia równowagi pomiędzy podażą energii z pożywienia  a ilością energii wydatkowanej przez organizm. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uważa otyłość za epidemię XXI wieku [1]. Zachowanie prawidłowej masy ciała niesie ze sobą korzyści ekonomiczne, estetyczne i zdrowotne. Z tego powodu wielu pacjentów poszukuje w aptece skutecznych sposobów zmniejszenia masy ciała. Często pytają o leki wspomagające odchudzanie. Jak pomóc im w odchudzaniu? Które preparaty rekomendować dla osiągnięcia najlepszych efektów?


Postępowanie przy nadwadze i otyłości obejmuje trzy etapy: leczenie niefarmakologiczne (dieta, aktywność fizyczna i modyfikacja stylu życia), farmakologiczne i chirurgiczne [2]. Zgodnie z aktualnymi europejskimi wytycznymi leczenia otyłości, farmakoterapia powinna stanowić jedynie część strategii leczenia. Jej głównym założeniem jest pomoc pacjentowi w zmniejszeniu ryzyka powikłań związanych z otyłością [2,3].

REKLAMA
leki wspomagające odchudzanie
Leki wspomagające odchudzani – czy są takie? fot. schutterstock

Leki wspomagające odchudzanie – niepowodzenia

Pierwszym lekiem stosowanym w leczeniu otyłości była dezoksyefedryna. W 1999 roku na terenie Unii Europejskiej wprowadzono do obrotu sibutraminę hamującą wychwyt zwrotny serotoniny i noradrenaliny, w wyniku czego dochodziło do nasilenia uczucia sytości i zmniejszenia apetytu. W 2006 roku na rynku pojawił się rimonabant —antagonista receptora endokannabinoidowego CB1, którego blokada przyczynia się do hamowania łaknienia. Jego stosowanie obarczone było jednak licznymi działaniami niepożądanymi takimi jak nudności, wymioty, zaburzenia snu, nerwowość, depresja, lęk, niepokój, myśli samobójcze. Lek został wycofany ze sprzedaży w 2009 roku, sibutraminę z kolei wycofano z europejskiego rynku w 2010 roku.  Towarzyszące jej stosowaniu działania niepożądane dotyczyły z kolei układu sercowo-naczyniowego (zaburzenia ciśnienia krwi, przyspieszenie tętna, zawały serca i udary mózgu) [1].

REKLAMA

Może Cię zainteresować: Kryteria wyrównania cukrzycy

Co zostało?

Obecnie na rynku w Polsce są dostępne dwa leki wspomagające odchudzanie. Pierwszy to orlistat – inhibitor lipazy trzustkowej, hamujący wchłanianie blisko 30% tłuszczów z przewodu pokarmowego.  Orlistat przyjmuje się trzy razy dziennie w czasie głównych posiłków,  stosując jednocześnie dietę ubogoenergetyczną z ograniczeniem podaży tłuszczu. Najczęstszym skutkiem ubocznym stosowania orlistatu są tzw. stolce tłuszczowe, które ustępują na skutek obniżenia podaży tłuszczu w diecie [2]. Dodatkowo, lek ten może powodować wzdęcia i niedobory witamin rozpuszczalnych w tłuszczach [4,5].

 

Nowość na rynku

Drugiem lekiem wspomagającym odchudzanie jest Mysimba. Składniki aktywne – naltrekson i bupropion działają na te same regiony anatomiczne ośrodkowego układu nerwowego — jądro łukowate podwzgórza i mezolimbiczny dopaminergiczny układ nagrody.  W jądrze łukowatym podwzgórza znajdują się ośrodki sytości i głodu regulujące pobór pokarmu. Neuroprzekaźnikami w układzie sytości są proopiomelanokortyna (POMC) i CART (cocaine amphetamine-related transcript), a w układzie głodu — neuropeptyd Y (NPY) i białko Agouti. Bupropion w jądrze łukowatym podwzgórza stymuluje aktywność neuronów wydzielających POMC oraz wpływa na uwalnianie CART, które z kolei pobudzają uwalnianie a-melanotropiny (a-MSH). Ta z kolei poprzez wiązanie z odpowiednimi receptorami stymuluje odczucie sytości. Dodatkowo POMC stymuluje uwalnianie b-endorfiny, która w pętli sprzężenia zwrotnego przez receptory opioidowe blokuje aktywność neuronów POMC. Naltrekson znosi to blokowanie, przedłuża tym samym stymulujące sytość działanie bupropionu. Z drugiej strony Mysimba działa również na psychologiczny aspekt głodu. Hamowanie wychwytu zwrotnego dopaminy i noradrenaliny przez bupropion oraz blokowanie receptorów opioidowych przez naltrekson skutkuje stymulacją  bowiem układ nagrody i zmniejsza chęć jedzenia.

W badaniach klinicznych dowiedziono synergii hiperaddycyjnej (potencjalizacji) chlorowodorków: bupropionu i naltreksonu na redukcję masy ciała. Przeprowadzono cztery wieloośrodkowe, randomizowane badania kliniczne, w których łącznie wzięło udział 4536 pacjentów. Odsetek pacjentów, którzy uzyskali co najmniej 5-procentową redukcję masy ciała w grupie stosującej lek, był równy 53–80%, w grupie placebo — 22–60%. Ponadto w grupie badanej zaobserwowano istotne zmniejszenie obwodu talii, poprawę insulinowrażliwości, spadek stężenia triglicerydów, a wzrost cholesterolu frakcji HDL. Większość chorych dobrze tolerowała leczenie, a najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi były nudności [6]. W innym badaniu zauważono również, że zastosowanie naltreksonu z bupropionem wpływało nie tylko na masę ciała i ogólny stan zdrowia, ale poprawiało także samopoczucie, funkcje fizyczne i seksualne oraz samoocenę [7].   

Jeśli chcesz się dowiedzieć o alternatywach dla leków zajrzyj: Suplementy diety wspomagające odchudzanie – czy działają?

Piśmiennictwo:

 1. Czopek A, Zagórska A, Pawłowski M., Przegląd najważniejszych preparatów stosowanych w leczeniu otyłości, MEDICINA INTERNACIA R E V U O, 2016; N-ro 1 (106):20-25
 2. Brończyk-Puzoń A, Nowak J, Koszowska A, Dittfeld A, Dziąbek E., Algorytm leczenia otyłości, Forum Medycyny Rodzinnej 2014, vol 8, no 5, 211–216
 3. Tsigos C, Hainer V, Basdevant A, Finer N, Fried M, Mathus-Vliegen E, Micic D, Maislos M, Roman G, Schutz Y, Toplak H, Zahorska-Markiewicz B., for the Obesity Management Task Force of the European Association for the Study of Obesity, Obes Facts. 2016 Sep; 9(4): 273–283
 4. Cegielska-Perun K, Pstrągowski M, Bujalska-Zadrożny M., Suplementacja i farmakoterapia otyłości, Lek w Polsce VOL 23 NR 6-7’13 (266/267):55-62
 5. Kusz-Rynkun A, Walicka M, Marcinowska-Suchowierska E., Farmakologiczne leczenie otyłości Pharmacological treatment, Postępy Nauk Medycznych, t. XXVI, nr 5B, 2013
 6. Olszanecka-Glinianowicz M, Filipiak K.J, Narkiewicz K, Szelachowska M, Windak A, Czupryniak L, Pawłowski T., Stanowisko Zespołu Ekspertów dotyczące zastosowania produktu leczniczego Mysimba® (chlorowodorek bupropionu i chlorowodorek naltreksonu) we wspomaganiu leczenia otyłości i nadwagi (BMI ≥ 27 kg/m2) z chorobami towarzyszącymi,  Choroby Serca i Naczyń 2016, tom 13, nr 5, 333–348
 7. Halseth A ,  Shan K , Gilder K , Malone M , Acevedo L, Fujioka K., Quality of life, binge eating and sexual function in participants treated for obesity with sustained release naltrexone/bupropion, Obesity Science and Practice 2018; 141-153
 8. Kudelska W., Wybrane substancje chemiczne stosowane w preparatach Odchudzających, CHEMIA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2009, XIII, 9-15
 9. Manore MM. Dietary supplements for improving body composition and reducing body weight: where is the evidence? International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 2012. 22: p. 139-154.
 10. Kania M, Natalia Derebecka, Przemysław Ł. Mikołajczak, Radosław Kujawski, Przemysław M. Mrozikiewicz, Glukomannan i inne substancje pochodzenia roślinnego stosowane w leczeniu otyłości oraz chorób towarzyszących, Postępy fitoterapii 2/2013:133-139Artykuł Leki wspomagające odchudzanie – czy takie istnieją? pochodzi z serwisu Aptekarz.pl.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz