Lewiatan apeluje o odrzucenie projektu | farmacja.pl

Lewiatan apeluje o odrzucenie projektu

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-02-08 09:54:25 /

W tym tygodniu Sejm ma zdecydować, czy kontynuować pracę nad projektem ustawy Prawo farmaceutyczne, czy odrzucić go w całości. Konfederacja Lewiatan uważa, że projekt jest zły i szkodliwy zarówno dla rynku aptecznego, jak i pacjentów, dlatego powinien zostać odrzucony.

Konfederacja Lewiatan wielokrotnie wskazywała, że proponowane regulacje ograniczyłyby wolność gospodarczą, pogłębiły dysproporcje w rozmieszczeniu aptek, zahamowały rozwój polskich firm. Straciliby na nich także pacjenci, bo utrudniłyby dostęp do usług farmaceutycznych i spowodowały wzrost cen leków nierefundowanych.

- Tymczasem Naczelna Izba Aptekarska w liście przesłanym posłom ostrzega przed lobbystami powiązanymi z organizacjami pracodawców, którzy korzystają ze wstawiennictwa ambasadorów niektórych państw, aby storpedować projekt - czytamy w stanowisku Lewiatana.
- Bardzo nas niepokoją działania i oskarżenia formułowane przez Naczelną Izbę Aptekarską. Naszą rolą jest obrona pracodawców i tworzenie warunków przyjaznych do wypracowywania rozwiązań pomiędzy partnerami społecznymi. Wchodzenie w polemikę na poziomie oskarżeń nigdy nie doprowadziło do uzgodnienia rozwiązań dobrych zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Zwrócimy się do Rady Dialogu Społecznego z prośbą o pomoc w wypracowaniu stanowiska zgodnego z duchem dialogu społecznego - mówi dr Dobrawa Biadun, radca prawny, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Pracodawcy deklarują, że są gotowi do rozmów na temat zmian w prawie farmaceutycznym, ale takich, które będą korzystne dla pacjentów i polskich firm.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj