Lewiatan za utrzymaniem kształcenia techników farmaceutycznych | farmacja.pl

Lewiatan za utrzymaniem kształcenia techników farmaceutycznych

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-01-30 09:08:44 /

Rezygnacja z kształcenia zawodowego w zawodzie technik farmaceutyczny począwszy od roku szkolnego 2018/2019 jest niezasadna i może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo lekowe pacjentów i funkcjonowanie przemysłu farmaceutycznego - ostrzega Konfederacja Lewiatan.

Propozycję rezygnacji z kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny zawiera projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

- Decyzję o zaprzestaniu kształcenia łatwo podjąć, ale ewentualne przywrócenie w przyszłości całej struktury szkolnictwa w tym zakresie nie będzie już takie proste - mówi dr Dobrawa Biadun, radca prawny, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan likwidacja zawodu technika farmaceutycznego wpłynie na:
- ograniczenie dostępu do świadczonych usług farmaceutycznych - technicy mają prawo do samodzielnego wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w placówkach obrotu pozaaptecznego;

- utrudnienie korzystania z produktów leczniczych (technicy farmaceutyczni mają prawo do samodzielnego prowadzenia punktów aptecznych, które lokalizowane są przede wszystkim na terenach wiejskich i w mniejszych miejscowościach);

- wzrost kosztów funkcjonowania aptek ogólnodostępnych, aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej w związku z koniecznością zatrudnienia farmaceutów do czynności, które do tej pory wykonują technicy farmaceutyczni - technik farmaceutyczny jest nieocenionym wsparciem dla magistra farmacji.

- Nie wolno zaprzestawać kształcenia w zawodzie, który cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony pracowników i jest na niego zapotrzebowanie. Jeżeli w toku dyskusji międzyresortowych nie uda się osiągnąć korzystnego dla przedsiębiorców rozwiązania wnosimy o przesunięcie terminu wygaszenia tego zawodu o co najmniej 5 lat, aby w tym czasie wprowadzić rozwiązania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom wszystkich zainteresowanych stron - dodaje dr Dobrawa Biadun.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj